SRO om lånepolitikker i Danmark og USA

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi A (Engelsk A, SRO)
  • 10
  • 12
  • 4044
  • PDF

SRO om lånepolitikker i Danmark og USA

Her finder du en SRO på HHX om lånepolitikker, som belyser hvordan de forskellige lånepolitikker er bygget op i henholdsvis Danmark og i USA.

Opgaveformulering
Redegør for begrebet lånepolitiker

Analyser, på baggrund af de grundlæggende forskelle mellem amerikansk og dansk politisk struktur, forskelle og ligheder mellem henholdsvis amerikanske og danske bank og realkredit sektorer.

Vurder, om bankernes lånepolitiker og forskellene mellem amerikansk og dansk business kultur afspejler bankernes økonomiske situation, under anvendelse af Gert Hofstedes kulturteori.

SRO'en er skrevet i fagene Engelsk og Virksomhedsøkonomi på A-niveau.

Indhold

Abstract 1
Indledning og problemformulering 2
Indhold 2
Redegør for begrebet lånepolitik 2
Danmark 4
USA 5
Vurder, om bankernes lånepolitikker og forskellene mellem amerikansk og dansk business kultur afspejler bankernes økonomiske situation, under anvendelse af Geert Hofstedes kulturteori 7
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 12
Bilag 1 12
Bilag 2 12
Bilag 3 12
Bilag 4 12
Bilag 5 12

Uddrag

Indledning og problemformulering
I et moderne samfund er det essentielt for virksomheder og private, at havde gode muligheder for, at optage lån. Disse lånemuligheder er vigtige for, at havde en økonomisk fremgang og udsigt til positiv udvikling i verdenen. Dog differentierer, lånepolitikkerne sig fra land til land, dels på grund af forskellen på forretningskulturen i landene og dels på grund af de kæmpe forskelle i hvordan, man driver forretning og den måde, hvorpå man prioriterer shareholders eller stakeholders value.

Der vil i rapporten blive undersøgt, hvordan de forskellige lånepolitikker er bygget op i henholdsvis et lille land som Danmark, med et anerkendt lånesystem og en af verdens største økonomier med gigantiske virksomheder og titlen for største spiller på markedet for handel, USA. Ud fra sammenligningen vil, man også kunne, se hvorledes de to forskellige lande blev ramt af krisen og hvordan de har ændret sig siden. Derudover vil der være sammenligning af forretningskulturerne og analysering af de forskelle, der udgør, at landene har forskellige lånepolitikker, ud fra resultaterne fra Gert Hofstedes kulturteori for henholdsvis Danmark og USA. Ud fra det vil man kunne se, hvorfor de to landes virksomheder og lånepolitikker er som de er og hvordan det smitter af på banksektoren, økonomien og befolkningen.

Indhold
Redegør for begrebet lånepolitik
Lånepolitik er det sæt af krav eller forventninger en eventuel låntager skal opfylde for, at der overhovedet fra långivers side af er interesse for at udstede et lån til låntager, uanset om det er lån i banken eller hos et kreditinstitut. Ved at opstille en række krav som lånmodtageren skal opfylde før personen kan optage et lån, bedømmer bankerne kreditværdiheden af låntageren . Hvis den eventuelle låntager karakteriseres som kreditværdi vil vedkommende være tættere på at optage det ønskede lån. Man bliver vurderet kreditværdi ved, at havde långivernes krav opfyldt... Køb adgang for at læse mere

SRO om lånepolitikker i Danmark og USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.