Praktikvejleder for sygeplejestuderende

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 11
 • 3353
 • PDF

Praktikvejleder for sygeplejestuderende

Problemformulering

Hvordan kan den studerende lære den grundlæggende sygepleje i praksis og hvilken rolle har vejlederen.

Indledning

Min baggrund for at skrive denne opgave er at jeg arbejder som daglig praktikvejleder for sygeplejestuderende. I kraft af sygeplejerske uddannelsens ændring deltager jeg i efteruddannelse , for at kunne fungere som klinisk vejleder for de studerende i praksis.
Obligatorisk i efteruddannelsen er denne individuelle teoretiske opgave med afsæt i problemstillinger i praksis.

Studienets kommentar

Praktikvejlederuddannelse til sygeplejestuderende 2002.

Indhold

1.0 Indledning
1.1 Problembaggrund
2.0 Problemformulering
2.1 Begrebsafklaring
3.0 Metode
4.0 Præsentation af sygeplejeteori
4.1 Analyse af sygeplejeteori.
5.0 Præsentation af vejledningsteori
5.1 Analyse af vejledningsteori
6.0 Diskussion og fortolkning af teorier
7.1 Teoriens anvendelse i praksis
8.0 Litteraturliste

Uddrag

3.0 Metode

Med udgangspunkt i en sygeplejeteori og en vejledningsteori vil jeg vha litteratur forsøge at finde svar på min problemformulering.
Som sygeplejeteori har jeg valgt Virginia Henderson , der giver bud på hvad grundlæggende sygepleje er , hvad sygeplejerskens funktion er , samt forslag til undervisningsmetoder i praksis.
Jeg mener at på trods af , at der er gået næsten 40 år siden hendes teori udkom første gang , er den stadig højaktuel og anvendelig for praksis.
Som vejledningsteori har jeg valgt situeret mesterlære.Jeg vil tage udgangspunkt i Klaus Nielsen og Steinar Kvale , hvis teori bygger på Lave og Wengers antropologiske studier og teori om mesterlære.Jeg har mit virke i praksis og forestiller mig at denne metode er velegnet og at den allerede anvendes uden at jeg som vejleder har været bevidst herom.
Min opgave er bygget op med præsentation og analyse af hver teori . Herefter følger diskussion og fortolkning af teorierne og til sidst en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Praktikvejleder for sygeplejestuderende

[5]
Bedømmelser
 • 13-11-2005
  En udmærket opgave der giver et sporadisk indblik i vejlederfunktionen og som giver nogle konkrete bud på vejledning i praksis. Ligeledes er der nogle gode teoretiske indgangsvinkler – selv om de kun belyses kort.
 • 11-09-2005
  OPGAVEN VAR LIGE DET JEG SØGTE. deN HAR ET GODT SPROGLIGT BRUG OG DYBT INDHOLD
 • 13-06-2008
  den er o.k. :).. .
 • 30-04-2007
  Fin

Materialer relateret til Praktikvejleder for sygeplejestuderende.