Opgave 708, 709 og 710 om E- og B-felter | Orbit BA

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 10
  • 4
  • 683
  • PDF

Opgave 708, 709 og 710 om E- og B-felter | Orbit BA

Besvarelse af opgave 708, 709 og 710 fra "Orbit BA" af Morten Brydensholt, Tommy Gjøe, Jens Ingwersen, Claus Jessen, Ole Keller, Jan Møller og Jens Vaaben.

Derudover også besvarelse af opgave 8 fra Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-A ”Elektriske og magnetiske felter”.

Alle fire opgaver relaterer sig til emnet E- og B-felter. Opgaverne omhandler bl.a. emner som homogene elektriske felter, magnetisk felt og afbøjningsplader.

Indhold

Opgave 1: Orbit BA opgave 708
Der sendes nu en strøm med styrken 3,0 A gennem spolen. Hvilken vinkel danner kompasnålen nu med spolens plan?
Opgave 2: Orbit BA opgave 709
Hvad er størrelsen af det magnetiske felt, lederen befinder sig i?
Opgave 3: Orbit BA opgave 710
Bestem størrelse og retning af kraften.
Opgave 4: Opgave 8 fra vejledende opgaver i kernestofområdet ”Elektriske og magnetiske felter”:
a. Gør rede for, at det ved beregningen af dråbernes bevægelse er rimeligt at
se bort fra såvel tyngdekraften som kraften fra Jordens magnetfelt, uanset
hvilken vej dråbekanonen vender.
b. Beregn, hvor mange elektroner opladeenheden skal tilføre en dråbe, for at
den rammer blæktanken, når det elektriske felt har størrelsen 1,40 MV/m.

Uddrag

Uddrag fra Opgave 2: Orbit BA Opgave 709:

Det antages, at kraften, i det elektriske felt må være lig den tyngdekraft, det er påvirket af, altså F=F_t. Dette er grundet newtons tredje lov, som siger, at to genstande påvirker hinanden med lige store og modsatrettede kræfter. Det ses nemlig, ved brug af højrehåndsreglen, at kraften går opad...

Uddrag fra Opgave 4: Opgave 8 fra vejledende opgaver i kernestofområdet "Elektriske og magnetiske felter":

Dråbekanonen i en inkjet-printer udsender dråber af blæk. Hver dråbe har massen 1,30∙10^(-10) kg. Når blækstrålerne kommer frem til afbøjningspladerne, er deres hastighed vandret. Blækdråbernes fart er 18 m/s.
Størrelsen af det lodrette, homogene elektriske felt mellem afbøjningspladerne er 1,0 MV/m. Størrelsen af dråbens ladning er 1,0∙10^(-13) C.

Gør rede for, at det ved beregningen af dråbernes bevægelse…
Først beregnes tyngdekraften på dråben:
F_t=m⋅g=1,30⋅10^(-10) kg⋅9,82 N/kg=1,27⋅10^(-9) N
Jordens magnetfelt er:
F_j=|q|⋅v⋅B_j⋅sin⁡θ=1,0⋅10^(-13) C⋅18 m/s⋅50⋅10^(-6) T⋅sin⁡90°=9⋅10^(-16) N
Når θ≠90° vil værdien altså være endnu lavere, end den er i forvejen.

Dråbens egen kraft må være ... Køb adgang for at læse mere

Opgave 708, 709 og 710 om E- og B-felter | Orbit BA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.