Masseprocenten af citronsyre i en citron | Teknikfag | Journal

Masseprocenten af citronsyre i en citron | Teknikfag | Journal

Her finder du en journal skrevet i faget Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A på HTX, som omhandler at finde masseprocenten af citronsyre i en citron.

Formål:
Formålet med dette forsøg, er at bestemme masseprocenten af citronsyre i en citrusfrugt, i vores tilfælde bliver det en citron

Lærers kommentar

Ok Journal, pænt sat op, men mangler symboler og enheder

Indhold

Formål
Fremstilling af NaOH-opløsning
Indstilling af NaOH-opløsning:
Koncentrationen af NaOH-opløsningen:
Fejlkilder
Bestemmelse af citronsyre-indholdet:
Beregn stofmængden af citronsyre samt masseprocenten:
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Fremstilling af NaOH-opløsning

For at lave en NaOH opløsning afvejede vi 0,89 g NaOH og opløste det i 200mL demineraliseret vand.
Indstilling ad NaOH-opløsning:

Idet fast natriumhydroxid er hygroskopisk, hvilket vil sige at det er vandsugende, og desuden også reagerer med luftens carbondioxid, er det derfor ikke muligt at lave en nøjagtig opløsning alene ved afvejning.
Derfor laver vi her en opløsning, som derefter indstilles, så man kender den eksakte koncentration.
Det første vi gjorde var, at afveje 2,1g KHP (Kaliumhydrogenphthalat) og derefter tørre det i 25 minutter ved 100 oC. Derefter opbevarede vi det i en eksikator.
Vi kogte ca. 300 ml demineraliseret vand i 10 minutter og lod det afkøle med et urglas over. Vi opmålte 25 ml CO2 frit vand i 3 bægerglas og hældte derefter ca. 0,400 g tørret KHP i.
Glas 1: 0,401 g tørret KHP opløst i 25 ml CO2 frit vand... Køb adgang for at læse mere

Masseprocenten af citronsyre i en citron | Teknikfag | Journal

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.