Klimatologi | Noter | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • Ingen givet
  • 14
  • 3866
  • PDF

Klimatologi | Noter | Naturgeografi C

Noterne er skrevet til emnet klimatologi ud fra bogen Naturgeografi C af Pernille Ladegaard-Pedersen, Niels Vinther og Thomas Westh Nørrekjær.

Noterne opsummerer de vigtigste pointer indenfor de tilhørende underemner.

Indhold

Atmosfæren 3
Atmosfæren vertikale sammensætning 3
Solstråling 4
Årstidsvariationer 4
Strålings- og energibalancen 4
Temperatur 5
Nedbørsdannelse 5
Nedbørstyper 6
Konvektionsregn 6
Stigningsregn 6
Frontregn 7
Konvergens 7
Vind 7
Lokale vinde 7
Føhn-vind 7
Kold fald-vind 8
Dalvinde 8
Sø- og landbrise 8
Energitransport i jordens klimasystem 8
Lufttryk 8
Termisk lavtryk 8
Termisk højtryk 9
Coriolis-effekten 9
Den atmosfæriske cirkulation 9
Det ækvatoriale lavtryksbælte 10
De subtropiske højtryksceller og passaterne 10
Vestvindene 10
De polare højtryk og polarfronterne 10
Den Intertropiske Konvergenzone (ITK) og monsunerne 10
Strømningen i den fri atmosfære 11
Jetstrømme 11
Cykloner 11
Vejrudsigter 11
Cyklonmodellen 11
Havstrømme 12
Jordens klimazoner og plantebælter 12
Tropisk Klima 12
Subtropisk klima 12
Tempereret klima 12
Polart Klima 13
Klimaændringer 13
Global Opvarmning 13
Naturlige variationer 13
Milankowich effekten – astronomiske ændringer 13
Jordbanens excentricitet 14
Jordaksens Nutation 14
Jordaksens præcision 14
Solens aktivitet 14

Uddrag

Atmosfæren vertikale sammensætning
• Troposfæren: Er det nederste lag og her at ”vejret” udspiller sig. Den er ca. 8 km ved polerne og 15 km ved ækvator. Temperaturen falder med højden. Det nederste en til to kilometer kaldes det atmosfæriske grænselag, her er vejr og temperaturforholdene under påvirkning af jordoverfladens processer.
...

Strålings- og energibalancen
• Den kortbølgede stråling bliver udsendt af legemer med høj temperatur som solen
• Den langbølgede stråling bliver udsendt af legemer med lavere temperatur såsom atmosfæren og jorden
...
Temperatur
• Temperaturen er delvist bestemt af strålingsbalancen mellem kortbølget ud- og indstråling og langbølget ind- og udstråling
• Solstråling bestemmes af breddegrad solhøjde, dagslængde og skydækker
• Højden over havniveau, vindhastighed- og retning, terrænforhold og forskelle i varmekapacitet for havoverfladen
• Havet har større varmakapacitet end jord
...

Konvektionsregn
• Det er vertikalt, altså opad- eller nedadrettende bevægelser af luft
• Når kold luft føres over en varm overflade, bliver den kolde luft varmet op
• Varm luft er letter end kold, og derfor vil den varme stige til vejrs
...
Vind
• Vind opstår ved forskelle i trykforhold
• Vindhastigheden afhænger af trykforskellen, denne faktor kaldes for trykgradienten
...
De subtropiske højtryksceller og passaterne
• I det øvre luftlag strømmer der varm luft væk fra det ækvatoriale lavtryksbælte
• Den luft afbøjes grundet coriolis-effekten, strømingen bliver derfor vest-østlig
• Da temperaturen i de øvre luftlag her er lav, vil luften blive afkølet og falde ned, og danner derfor et dynamisk højtryk

...
Vejrudsigter
• Polarfronten ligger i frontalzonen mellem den varme tropikluft og den kolde polarluft
• I frontalzonen sker der et temperaturbetinget trykfald mellem tropikluften og polarluften
... Køb adgang for at læse mere

Klimatologi | Noter | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Klimatologi | Noter | Naturgeografi C.