Fodbold | Idrætspsykologi

Fodbold | Idrætspsykologi

SSO om idrætspsykologi med fodbold som fokuspunkt. Teoretisk anvendes Maslow's behovspyramide og SMART(E)-modellen.

Uddrag

SMART(E)-modellen er en model som beskriver hvordan det er mest optimalt at sætte sig et mål . Modellen går ud fra det individuelle sportsmenneskes mål, eller gruppens fælles mål, dvs. at modellen ikke kan bruges på en gruppe, som et overord-net mål, fordi at der kan være forskellige mål på et hold, ligesom der også er forskel-lige pladser på et hold. Men hvis gruppen har lavet et fælles mål, så kan modellen godt bruges. Modellen sætter et mål i perspektiv, og sørger for at målet kan realise... Køb adgang for at læse mere

Fodbold | Idrætspsykologi

[2]
Bedømmelser
  • 16-12-2009
    Mange kommafejl og et stort forbrug af ordene "bare", "lige" og "meget" som piller det formelle plan fra hinanden. Der er ikke nogen egentlig understøttelse, i form af undersøgelser eller faglige referencer, men basering på egne erfaringer. Jeg synes ikke opgaven skylde have haft mere end 7 - der bliver hovedsageligt redegjort, næsten ikke (overhovedet ikke?) analyseret og konklusionen virker usikker.
  • 21-01-2012
    ..................................................................