Fysik A HTX - 30. maj 2017

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 15
  • 2683
  • PDF

Vejledende besvarelse: Fysik A HTX - 30. maj 2017

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen den 30. maj 2017. Bemærk at spørgsmål 3 c ikke er besvaret. Alle andre spørgsmål er dog besvaret.

Indhold

Opgave 1 En lang spole
a) Bestem den magnetiske fluxtæthed midt i spolen.
b) Bestem kobbertrådens tværsnitsareal.

Opgave 2 Trailer
a) Hvilket af billederne i figur 2.2 hører sammen med hvilket af billederne i figur 2.3? Svaret skal begrundes.
b) Hvad vil vægten under støttehjulet vise i den situation?

Opgave 3 Naturgastank
a) Hvor mange liter indeholder tanken?
b) Find massen af gassen i tanken, når tanken er fyldt.
c) (IKKE BESVARET)

Opgave 4 Rullemodstand
a) Vis, at vognens acceleration bliver 0,185 m/s2.
b) Bestem FRM , og beregn hvor mange procent rullemodstanden FRM udgør af normalkraften.
c) Lav en graf, der viser vognens potentielle energi i forhold til stopklodsen som funktion af tiden.
d) Vurdér ud fra data, om vognen med god tilnærmelse mister den samme procentdel potentiel energi mellem to på hinanden følgende toppunkter.
e) Hvor stor skal FRM være for at kunne forklare hele energitabet?

Opgave 5 Bremsemodstand
a) Bestem strømstyrken som forsyningen skal levere, hvis K1 er lukket, K2 og K3 er åbne, og forsyningsspændingen er 1100 V.
b) Bestem erstatningsresistansen for bremsemodstanden, når alle kontakterne K1, K2 og K3 er lukkede.
c) Afgør for hver af kontakterne, om den er lukket eller åben, og beregn hvad forsyningsspændingen er.

Fysik A HTX - 30. maj 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.