Fermentering af skimmelost | SO i Bioteknologi A og Matematik A

  • HTX 3. år
  • SO - Studieområdet (Matematik A, Bioteknologi A)
  • 12
  • 28
  • 6106
  • PDF

Fermentering af skimmelost | SO i Bioteknologi A og Matematik A

Denne opgave handler om fermentering af skimmeloste. Der indgår en redegørelse, analyse og diskussion af de mikrobiologiske processer. Opgaven er skrevet som et mini-SRP i et SO-forløb i Matematik A og Bioteknologi A.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Hoveddel 5
Fermentering - hvad er det egentlig? 5
Matematikkens betydning 6
Fremstilling af skimmelost 7
Metode og processer 7
Kvalitet 11
Konklusion 13
Bibliografi 14
Bilag 16
Bilag 1 16
Varmebehandling af mælk 16
Bilag 2 22
Vækstkurve 22
Bilag 3 27
Hvordan fortsættes fermenteringen? 27
Bilag 4 28
Hvad er mælkesyrebakterier? 28
Bilag 5 30
Opgaveformulering 30

Uddrag

Fermentering - hvad er det egentlig?
Overordnet set er fermentering den proces, der sker, når levende celler, og især mikroorga-nismer, oftest under anaerobe (ilt fri) forhold, frigør kemisk energi fra kulhydrat eller andre organiske molekyler. Processen kan dog også foregå, og gør det af og til i industrielt sammenhæng med fakultativ anaerobe mikroorganismer, som altså både kan leve med og uden ilt, og faktisk også, som det er tilfældet med skimmelsvampe, kun under aerobe forhold. Oftest ses det, at det er en sukkerart, som ligger til grund for de enzymatiske reaktioner. Reaktionerne vil typisk føre til dannelse af et alkohol, en syre, eller en keton (klasse af organiske forbindelser, der indeholder den funktionelle gruppe -CO-, hvortil alifatiske eller aromatiske grupper er knyttet. Oxidationsprodukter af sekundære alkoholer ). Ordet fermentering i sig selv stammer fra det latinske fermentum, som betyder forgæring... Køb adgang for at læse mere

Fermentering af skimmelost | SO i Bioteknologi A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.