Danmarks forhold til Grønland – fra Hans Egede til hjemmestyret

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 12
  • 8
  • 3254
  • PDF

Danmarks forhold til Grønland – fra Hans Egede til hjemmestyret

Større opgave i historie, der omhandler dansk kolonisering af Grønland fra Hans Egede først kom dertil, til de fik selvstyre.

Problemformulering:
1)Jeg vil redegøre for Danmarks forhold til Grønland, fra Hans Egede til selvstyret.
2)Dernæst vil jeg diskutere hvilke konsekvenser dette forhold har haft for grønlandsk identitet.

Indhold

Indledning.
Danmarks forhold til Grønland
• 1721-1900 – mission og handel
• 1900-1940 – reformperioden
• 1940-1979 – Danisering
• 1979-nu – hjemmestyre og selvstyre
Grønlands identitet
• 1721-1900 – mission og handel
• 1900-1940 – reformperioden
• 1940-1979 – Danisering.
• 1979-nu – hjemmestyre og selvstyre
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning
Grønland (På grønlandsk Kalaallit Nunaat, grønlændernes land) er med sine 2.175.600 km2 verdens største ø. Der er i dag ca. 57.000 indbyggere på Grønland, hvoraf godt 20 % er født udenfor Grønland.
Grønland har i årtusinder været befolket af inuitter, der er et arktisk jægerfolk. Danmarks relation til Grønland går ca. 1000 år tilbage. Nordboer rejste mod vest og bosatte sig på Island og Grønland for at handle og søge nye landområder. Nordboerne bosatte sig i det sydøstlige Grønland hvor der var frodigt og godt landbrugsjord, og derfor kaldte de det Grønland. I de første hundreder var de slet ikke i kontakt med inuitterne, og omkring år 1500 forsvandt nordboernes bosættelser på Grønland, men det var ikke slutningen på den danske interesse i Grønland. I 1721 indledte Hans Egede sin missionsvirksomhed i Grønland, og den dag i dag er Grønland en del af det danske rigsfællesskab... Køb adgang for at læse mere

Danmarks forhold til Grønland – fra Hans Egede til hjemmestyret

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.