Bryggeribranchen i Danmark | Rapport

  • STX 2.g
  • Erhvervsøkonomi C
  • 12
  • 18
  • 4899
  • PDF

Bryggeribranchen i Danmark | Rapport

Her finder du et eksempel på en brancheanalyse. Brancheanalysen indgår i en rapport i Erhvervsøkonomi C om bryggeribranchen i Danmark.

Opgaveformulering
1. Analyser bryggeribranchen i Danmark med udgangspunkt i Porters 5 konkurrencekræfter

2. Diskuter hvilken strategi Carlsberg mere generelt skal følge i fremtiden

3. Giv til sidst en vurdering af fordele og ulemper ved fusioner

Lærers kommentar

Kommentarer til rapport om bryggeribranchen

Indledning= opgaveformulering

Helt suveræn brancheanalyse!!!

God forklaring på årsagerne til det faldende ølforbrug og OK forslag til
hvad Carlsberg kan gøre for at ændre dette
I burde dog have nævnt Jacobsen øllen her

Også suveræn strategianalyse både hvad angår Porters strategier og Ansoff
Flot at nævne pull og push! samt købsmotiver

Suveræn generel redegørelse for fusioner m.m.
Fin inddragelse af opkøbet af Scottish & Newcastle og godt at nævne den kommende
fusion mellem ABInbev og SAB-Miller
N.B. Den er en realitet

12!!!!!

Suveræn rapport

Elevens kommentar

Evt. nævn Jacobsen øllen

Indhold

1. Analyser bryggeribranchen i Danmark med udgangspunkt i Porters 5 konkurrencekræfter 3
Potentielle aktører: 3
Leverandørernes magt: 4
Trussel fra substituerende produkter 5
Kundernes magt: 5
Rivalisering blandt eksisterende virksomheder på markedet 6
2. Diskuter hvilken strategi Carlsberg mere generelt skal følge i fremtiden 7
Porters tre konkurrencestrategier: 7
Ansoff's vækstmatrice: 7
3. Giv til sidst en vurdering af fordele og ulemper ved fusioner. 11
Carlsberg og Heinekens opkøb af Scottish and Newcastle: 14
Konklusion: 15
Litteraturliste: 16
Bilag: 17

Uddrag

I denne rapport vil vi først analysere bryggeribranchen i Danmark ud fra Porters fem konkurrencekræfter. Herefter vil vi diskutere hvilken strategi Carlsberg fører nu vha. Porters tre konkurrencestrategier samt Ansoff's vækstmatrice, hvorefter vi på baggrund af dette vil konkludere på hvilken strategi Carlsberg bør følge fremover.
Til sidst vil vi komme ind på en vurdering af hvilke fordele og ulemper, en fusion kan have. Under dette spørgsmål vil vi inddrage Carlsberg og Heinekens opkøb af Scottish and Newcastle tilbage i 2008.

---

1. Analyser bryggeribranchen i Danmark med udgangspunkt i Porters 5 konkurrencekræfter
Vi vil nu analysere bryggeribranchen i Danmark med udgangspunkt i Porters 5 konkurrencekræfter som er illustreret i nedenstående model:

Potentielle aktører:
Det er svært at komme ind i bryggeribranchen for nye virksomheder og få en stor markedsandel. Årsagen til dette er at branchen har høje kapitalomkostninger ved at etablere sig som en stor aktør på markedet. Der er mange bryggerivirksomheder i bryggeribranchen. Dette tyder på en monopolistisk branche, men når 3 af bryggerierne står for 85% af alt markedsværdien, vil man hælde til en oligopolistisk branche, da man kan dele bryggerierne op i 5. Dette skyldes at der er 120 mikrobryggerier, men de udgør kun 6% af markedsandelen. Markedsandelen af bryggeribranchen ses nedenfor:
• Carlsberg ca. 55%
• Royal Unibrew ca. 20%
• Harboes bryggerier ca. 10-11 %
• Udenlandske ca. 8%
• Mikrobryggerier ca. 6%
Etablerede virksomheder i bryggeribranchen som f.eks. Carlsberg vil have stordriftsfordele. Deres... Køb adgang for at læse mere

Bryggeribranchen i Danmark | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.