Tulip | Virksomhedsanalyse

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 10
  • 16
  • 4315
  • PDF

Tulip | Virksomhedsanalyse

Indledning
I denne opgave har vi valgt at skrive om Tulip, som er en produktionsvirksomhed som producerer forædlede kødprodukter. Tulip er et datterselskab til Danish Crown.
Vi skal ud fra denne opgave tage udgangspunkt i eksport til Tyskland, hovedsageligt Bayern. Vi vil fortælle om det Tyske marked og de Tyske forhold, og vi vil lave en analyse af konkurrenceforholdende og Tulip og derefter redegøre hvorvidt eksport til Tyskland er en god ide.
Tulip har dog allerede 2 fabrikker i Tyskland, og sælger deres produkter dér.

Indhold

Indledning: Side 3

Beskrivelse af markedsforhold: Side 3-6

Efterspørgsels- og konkurrenceforhold: Side 6-7

Parametermix: Side 7-10

Beskrivelse af virksomheden. Herunder Side 11-15
SW-analyse og værdikæde.

Konklusion: Side 16

Kildefortegnelse: Side 17

Uddrag

Beskrivelse af markedsforhold:
Demografiske forhold:
Tyskland har et befolkningstal på 82.500.000 indbyggere. Det er det land med flest indbyggere i EU, og det land i Europa med anden flest indbyggere, næst efter Rusland. Ud af de 82.500.000 indbyggere bor og arbejder 12.44 mio. i Bayern. Der er 14.4 % ud af de 82.500.000 indbyggere i Tyskland, som er under de 15 år og der er 18.8 % der er over de 65 år.
En kvinde får i gennemsnit 1.3 barn i Tyskland.
Tyskland er et af de tættest befolkede lande i verden med deres kun 357.021 km2.

Kulturelle forhold:
Religion:
Katolsk: 33 % - Protestanter: 33 % - Islam: 4 % - Konfessionsløse: 28 %.
Bayern er katolsk.
Mange tyskeres livsstil indebærer øl og til dem bliver der ofte spist mange pølser. De er glade for pølser og der fremstilles 2-3000 forskellige pølser i Tyskland, mens vi i Danmark nøjes med omkring et par hundrede.
Tyskerne kan også lide at grille pølserne og i gennemsnit griller en tysk statsborger seks gange om året. Der grilles tit kun pølser på grillen og intet andet.
Hotdoggen blev endda opfundet i Tyskland i slutningen af 1869 med navnet ”Der Dachshund” (På... Køb adgang for at læse mere

Tulip | Virksomhedsanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.