Teknologi rapport om personsikkerhed

  • HTX 2. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 26
  • 6146
  • PDF

Teknologi rapport om personsikkerhed

Dette er en opgave om personsikkerhed, hvor der er blevet taget stilling til problemet vedrørende det stigende antal af fald blandt ældre.

I rapporten bliver der foretaget en række analyser af problemet, både på det tekniske, samfunds relaterede, økonomiske og personlige plan, hvorefter der udfra disse analyser udformes en teknologisk løsning, i dette tilfælde en "faldairbag"

Forfatters kommentar:
Jeg fik 10 for rapporten, med henblik på at skulle rette noget korrektur, form og design, og fjerne en række personlige holdninger i konsekvensanalysen.

Indhold
Indledning: 3
Problemformulering: 3
Afgrænsning: 4
Kapitel 1. - Problemanalyse 5
Problemdokumentation: 5
Årsags & faktorer undersøgelse: 6
Kapitel 2. - Problembehandling 7
Konsekvensanalyse: 7
Skadeanalyse: 8
Løsningskrav: 8
Kapitel 3. - Løsningsfase 9
Eksisterende løsninger: 9
Løsningsmuligheder: 11
Skitser: 12
Evaluering: 13
Løsningsvalg: 13
Kapitel 4. - Produktet 13
Koncept 13
Produktudformning 13
Miljøvurdering: 13
Produktforbedringer: 13
Kapitel 5. - Realisering 13
Produktion: 13
Marketingstrategi: 13
Kapitel 6. - Afslutning 13
Diskussion: 13
Konklusion: 13
Perspektivering: 14
Evaluering: 14
Kildeliste: 14
Kapitel 7. - Bilag 14

Teknologi rapport om personsikkerhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.