Jysk - Eksport til udlandet med udgangspunkt i SWOT

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 9
 • 18
 • 3361
 • PDF

Jysk - Eksport til udlandet med udgangspunkt i SWOT

Problemformulering/Indledning
Med udgangspunkt i en SWOT-analyse for virksomheden Jysk vurderes virksomhedens muligheder for at markedsføre deres produkter til udlandet – Japan eller Polen.
I den beskrivende del af opgaven vil virksomhedens idé samt Jysks udvikling indgå. (Jvf. Upsala-modellen)
Derefter udvælges et egnet marked ud fra de ovennævnte tre markeder. I analysen lægges der vægt på det pågældende marked med særlig fokus på kulturforskelle og efterfølgende skitseres om Jysk skal anvende standardiseret eller differentieret parametermix.

Man har nemlig i Jysk besluttet for at undersøge Jysks muligheder for at markedsføre deres produkter til Japan og Polen, så de kan distribuere koncernen ud i endnu flere lande end hidtil. Grunden til at disse lande vælges, er at det er to vidt forskellige kulturer. Det er derfor vigtigt for Jysk at undersøge disse forhold, for at sikre, om der overhovedet er et marked for deres produkter i første omgang.

Indhold

Problemformulering/Indledning
Om Jysk
Idégrundlag
Mål
SWOT- analyse
Markedsudvælgelse
Tragtmetoden
Trin 1: Valgkriterier – Generelle forhold
Kulturelle forhold
Isbjerg-modellen
Synlige forhold – Polen
Usynlige forhold – Polen
Synlige forhold – Japan
Usynlige forhold – Japan
Forklaring og udvælgelse af videregående land/lande
Udvælgelse af videregående lande fra tragtmodellen - trin 1
Trin 2: Valgkriterier
Forklaring og udvælgelse af videregående lande
Udvælgelse af videregående lande fra tragtmodellen trin 2
Trin 3: Udvælgelse af eksportland
Øvrige forhold
Parametermix
Fordele og ulemper ved standardiseret parameter-mix

Uddrag

Markedsudvælgelse
På nuværende tidspunkt udvælger Lars Larsen eksportmarkederne efter nærmarkedsmetoden. Starten gik i Danmark, og Jysk er nu blevet udvidet til bl.a. Tyskland, Norge, Polen og Færøerne, som er nogle af hovedmarkederne for Lars Larsen - Alle lande er med kort miljøafstand.
Lars Larsen gør samtidig også brug af et eller flere benchmark eksportlande. Dvs. når det går godt i det ene land, kan dette land anvendes som udgangspunkt for den videre ekspansion i andre lande. Det er ofte i klyngerne, man oplever denne form for ekspansion. Af klynger kan nævnes, Danmark, Tyskland, Polen, Færøerne og Island. Derudover er der klynger som Canada og USA, - Estland, Letland og Litauen og i sidst nævnte klynge kan man tilføre Rusland. Det skal dog nævnes at Rusland er et meget specielt marked idet, det ofte kræver lokalproduktion. Det er desuden hårdt at konkurrere på det russiske marked, pga. den specielle kultur og ofte er man nødt til at starte et joint-venture samarbejde for at have en chance på markedet.
Lars Larsen har derudover et ønske om, at starte virksomheder op i Italien, Frankrig og Belgien og... Køb adgang for at læse mere

Jysk - Eksport til udlandet med udgangspunkt i SWOT

[15]
Bedømmelser
 • 28-09-2010
  En god beskrivet SWOT-analyse, godt forklaret og mange sider. godt overskud.
 • 21-10-2009
  syntes den er lidt tynd, forholdt til den givet karakter. men god swot analyse
 • 28-10-2012
  sdfsdgdshgdsfghsdfgsdf
 • 24-10-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Hvis jeg ikek havde haft den her var jeg lost mange tak! :D