Rockwool koncernen: Regnskabsanalyse | Erhvervsøkonomi C

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • 10
 • 11
 • 2805
 • PDF

Rockwool koncernen: Regnskabsanalyse | Erhvervsøkonomi C

Opgaven er et projekt i erhvervsøkonomi om Rockwool koncernen, deres regnskab for 2003, 2004 og 2005 analyseres.

Elevens kommentar

En god opgave hvis man skal genopfriske teorien bag et årsregnskab (hovedsagligt nøgletal).

Indhold

1. INTRODUKTION: 2
1.1. INDLEDNING: 2
1.2. PROBLEMFORMULERING: 2
2. VIRKSOMHEDEN: 2
2.1. INTRODUKTION: 2
3. ANALYSE 2003: 3
3.1.1. Afkastningsgrad: 4
3.1.2. Overskudsgrad: 4
3.1.3. Nulpunktsomsætning: 4
3.1.4. Likviditetsgrad: 5
3.2. KONKLUSION PÅ 2003: 5
4. ANALYSE 2004: 5
4.1.1.Dækningsgrad: 6
4.1.2 Nulpunktsomsætning: 6
4.1.3 Likviditetsgrad: 7
5. ANALYSE 2005: 7
5.1.1. Afkastningsgrad: 7
5.1.2. Dækningsgrad: 8
5.1.3. Nulpunktsomsætning: 8
5.1.4. Likviditetsgrad: 9
6. OPSUMMERING AF ÅRENE: 9
7. LITTERATURLISTE 11

Uddrag

1. Introduktion:

1.1. Indledning:

Vi har valgt at arbejde med koncernen Rockwool International A/S da det er et aktieselskab samt at vi ser gode muligheder for vækst ifølge af de nye EU-krav der er på vej indenfor energibesparelsesområdet. Derudover er Rockwool det største isoleringsfirma i Danmark, der har udbredt sig succesfuldt globalt.

1.2. Problemformulering:

Vi har tænkt os at starte opgaven med at præsentere virksomheden, hvor vi vil redegøre for branchens aktuelle situation, virksomhedens produkter og deres globale udbredelse. Vi ønsker dernæst at lave en analyse af virksomhedens økonomiske udvikling over de tre seneste år, hvor vi til sidst laver en opsummering af de pointer, sammenligninger og konklusioner man kan drage ud fra analyserne... Køb adgang for at læse mere

Rockwool koncernen: Regnskabsanalyse | Erhvervsøkonomi C

[2]
Bedømmelser
 • 03-05-2010
  Den giver et godt indblik i det enkelte område, jeg skal bruge - nemlig likviditetsgrad. Derfor er det denne del, jeg finder mest inspirerende! Umiddelbart er der ingen mangler, idet jeg kun anvender en meget lille del af opgaven - og denne del er tilstrækkeligt beskrevet.
 • 17-03-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  6 stjerner Simpel måde at gøre det på

Materialer relateret til Rockwool koncernen: Regnskabsanalyse | Erhvervsøkonomi C.