Pressalit Afsætning

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 16
 • 4059
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Pressalit Afsætning

Studienets eksempelbesvarelse af eksamensopgaven i Afsætning om Pressalit (forsøg med netadgang) fra august 2010.

Opgaven besvarer både 3A og 3B. Til eksamen skal kun en af opgaverne i punkt 3 besvares.

Opgaven fokuserer på at rumme præcis det en eksamensbesvarelse skal have for at få 12 samtidig med, at alle opgaverne skal kunne løses på de fire timer eksamenen varer.

Problemet ved nogle af de andre besvarelser på Studienet.dk er, at de er lavet som hjemmeopgaver uden tidsbegrænsning. Man kan således slet ikke nå, at lave så lange besvarelser til eksamen

Indhold

1. Analyser virksomhedens værdikæde og vurder dens kernekompetencer
* Primære aktiviteter
* Sekundære aktiviteter
* Kernekompetence
2. Gør rede for hvordan virksomheden kan indsamle relevante informationer om det polske marked
* Makrovariable
* Mikrovariable
3A. Diskuter relevante forhold i virksomhedens omverden
3B. Diskuter forskelle i købsadfærden ved køb af toiletsæder på producent- og konsumentmarkedet
* Købsadfærd ved køb af toiletsæder på konsumentmarkedet
* Købsadfærd i forbindelse af toiletsæder på producentmarkedet
* Sammenfatning
Samlet vurdering

Uddrag

"1. Analyser virksomhedens værdikæde og vurder dens kernekompetencer
For at analysere Pressalits værdikæde og vurdere virksomhedens kernekompetencer benyttes Porters Værdikædeanalyse.

Ifølge kommunikationschef Thomas Mandrup gør virksomheden meget for at stå stærkt i alle dele af værdikæden – dette undersøges nærmere i analysen. I analysen vurderes hvert enkelt led af værdikæden separat og slutteligt argumenteres der for hvad der er virksomhedens kernekompetence.

Primære aktiviteter:
Indgående logistik
Pressalit modtager råvarer fra et stort antal leverandører. Virksomhedens LEAN-styrede produktion dikterer at den indgående logistik skal foregå systematisk og uden de store problemer.

Man arbejder med forholdsvis små lagre (dette dikterer LEAN) og netop derfor sættes der store krav til at leverandørerne leverer i de rigtige mængder og kvalitet. Den indgående logistik registreres og lægges på råvarelageret indtil materialerne skal benyttes i produktionen."... Køb adgang for at læse mere

Pressalit Afsætning

[25]
Bedømmelser
 • 29-02-2016
  Der mangler nogen kilder, men kan bruge til noget og som man rent faktisk kan finde.
 • 11-02-2014
  Super god inspiration og en god forklaring af de enkelte modeller som er benyttet.
 • 11-04-2015
  God opgave til inspiration
 • 18-11-2014
  super godt materiale

Materialer relateret til Pressalit Afsætning.