Noter til Java Programmering

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 124
 • 34001
 • PDF

Noter til Java Programmering

Meget omfattende noter til Java programmering.

Studienets kommentar

Kan bruges på flere forskellige uddannelser. Bl. a. Datalogiuddannelsen.

Indhold

Kapitel 1 klasser og objekter 5 Objekt model 5 Klasse begrebet 5 Klasser og objekter 6 Skabelse af objekter 7 New operatoren 7 Null referencen 8 Tildeling af objekt reference 9 Definering af en klasse 10 Metode og variable modifiers 11 Class modifiers 11 Instanse variabler 12 Definering af instanse metoder 12 Indkapsling 13 Constructors 14 Definering af constructors 15 This-referencen 15 Overloading 16 Værdioverførsel til metoder 17 Overførsel af referencer til metoder 18 Overloading constructors 19 Sammenhæng mellem constructors 20 Klasse variabler (static) 20 Klasse metoder (static) 21 Klasse metoder <> instance metoder 21 Exempler i klasse og instans metoder 22 Final variabler 23 Eksempler klasser og objekter 24 Class person 24 Kapitel 2 subklasser og arv 26 Arv 26 Arve hiraki 27 Extends 27 Semantik af arv 28 Subklassens constructor 28 Overriding 29 Kald af superklassens skjulte metoder 30 Adgang til variabler og metoder 30 Udskiftning af objekt referencer 31 Polymorphisme 32 Stærk type kontrol 32 Final 33 Object klassen 34 Design (is a) 35 Design for udvidelser 35 Eksempler på arv 36 Class ansat 36 Kapitel 3 abstrakte klasser og interfaces 38 Abstrakte klasser 39 Abstrakte metoder 40 Polymorfi med abstrakte klasser 40 Interfaces 41 Definering af et interface 41 Implementering af et interface 42 Polymorfi 43 Eksempler på interfaces 43 Eksempel bobblesort 44 Eksempel interface lookup 45 Kapitel 4 string klassen 47 Udvalgte string metoder 48 Tostring() metoden 49 Stringbuffer klassen 49 Wrapper klasser 50 String konvertering 50 Eksempler 51 Kapitel 5 exceptions 52 Fejlbehandling vha. exceptions 53 Java og exceptions 53 Simpelt eksempel på try og catch 54 Throwable 54 Eksempler på fejl 55 Opsamling af exceptions (catch) 55 Finally 56 Et samlet eksempel 56 Erklærede exceptions 57 Passing the buck 58 Behandling af exception i kaldte metoder 58 Exceptions og overriding 59 Bruger definerede exceptions 60 Throwing exceptions 60 Information om exceptions 61 Større eksempler 61 Eksempel på exceptions 62 Kapitel 6 packages 64 Package opbygning 64 Referering til klasser i en package 65 Importering af klasser 66 Placering af package 66 Specificering af en klasses package 67 Access regler for package, klasser og interface 68 Kapitel 7 garbage collection 69 Finalize() metoden 69 Kapitel 8 applets 71 Applicationer <> applets 71 Hvordan afvikles en applet 71 Applet klassen 72 En applets livscyklus 73 Skriv en simpel applet 74 Afvikling af en applet 74 Overfør parameter til en applet 75 Graphics klassen 76 Tegne tekst 77 Ændring af fonten 77 Ændring af farve 78 Tegning af linier og former 79 Sikkerhed ved applets 80 Eksempler 81 Eksempel applet_spot 81 Kapitel 9 komponenter i java-ui 85 Overblik over komponenter i java-ui 85 Awt komponenter 86 Label og button 87 Tekst input 88 Komponenter til bruger valg 88 Event model 89 Events 90 Awt events og deres kilde 91 Awt event-listener interfaces 92 Registrering af en event-listener 92 Event notificering 93 Et simpelt eksempel 94 Flere awt events 95 En mouse og item listener 96 Behandling af events 97 Fire måder at implementere listener interface 97 Standard adapter klasser 98 Eksempel på eventhåndtering i en anonym klasse 99 Eksempler 100 Containers 101 Layout håndtering 102 Flowlayout 103 Borderlayout 103 Gridlayout 104 Brug panels til at forbedre layoutet 105 Kapitel 11 observer og observable 106 Design pattern 106 Problem 107 Eksempel på observer og observable 107 Implementering 108 Eksempler 108 Eksempel på observer og observable 109 Kapitel 12 collection framework 112 Fordele ved collection 112 Sammenhængen mellem interfaces i collection 113 Beskrivelse af de forskellige interfaces 113 Formålet med interface collection(abstrakt) 114 Metoder i collection interface 114 Metoder og eksempel på iterator interface 115 Metoder i list interface 115 Oplysninger om list interface 116 Metoder i listiterator interface 116 Hvor er interfacene implementeret 117 Valg af implementering 117 Algoritmer fra klassen collections 118 Uddrag af metoder i collections 118 Soterings orden (comparable/comperator) 119 Kapitel 13 streams og io 120 Fil klassen 120 File i/o streams 120 Eksempel på brug af streams 121 Fileinputstream 121 Fileoutputstream 121 Indeks 123

Uddrag

Objekt Model

Object orientation is all about modelling real world objects or concepts in software. Java is an ideal language for doing this. In fact, unlike some languages like C and C++, it forces you to think in an object-oriented way, since every piece of Java code must be contained within a class definition.
Most of the examples we will use are based around a car. In the real world, we create a design for a car, take some raw materials and follow the design to create our finished object (then drive away in it!). In our software world, we will create our design (the Java class), take some memory and form our object(s) out of it.
Of course, we ourselves don't manufacture these objects ourselves; we define the features of an object in a class definition and then get Java (the "object factory") to create objects of this class for us... Køb adgang for at læse mere

Noter til Java Programmering

[25]
Bedømmelser
 • 30-12-2009
  En god opgave som er delt op i punkter. Hvert punkt er illustreret med tegninger som forklarer tingene på en mere overskuelig måde. Sproget kunne forbedres. Forfatteren af denne opgave har brugt danske og engelske udtryk, hvilket vil være bedre hvis man vælger et sprog i opgaven.
 • 02-10-2001
  RASENDE GODE NOTER!!! De er så omfattende jeg troede det var løgn da jeg hentede den ned i min mappe!!
 • 15-02-2013
  .............................................................
 • 18-12-2012
  Vanvittige gode noter