Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.6-12.10

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • 10
 • 3
 • 644
 • Word2007

Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.6-12.10

Dette er en besvarelse af opgave i Kurlund/Systime International Økonomi B Opgavehæfte

Opgaven hører til Kurlund/Systime International Økonomi B.

Indhold

Opgave 12.6
Opgave 12.7
Opgave 12.8
Opgave 12.9
Opgave 12.10

Uddrag

Opgave 12.6
a) Inflationen i eurolandene i gennemsnit skal
ligge mellem 0 og 2 pct. (ECB har i foråret
2003 dog lempet en smule på fortolkningen,
så man nu sigter på en inflation omkring 2
pct.)
b) Stram.
c) ECB kan hæve sin udlånsrente - minimums-
budrenten.
d) Langt størstedelen af eurolandenes handel
(over 80 pct.) er intraregional handel mellem ...

---

Opgave 12.7
a) Med højere rente bliver det dyrere at låne til
forbrug og investeringer – derfor falder disse,
hvilket påvirker BNP negativt. Det faldende
forbrug medfører lavere import. Da alle euro-
landene importerer mindre smitter dette af på
landenes eksport til hinanden, deraf den fal-
dende eksport.
b) Arbejdsløsheden stiger.
c) Da Nationalbanken antages at følge ECB's
rentestigning – således at rentespændet er in-
takt – må det formodes, at der ikke sker de... Køb adgang for at læse mere

Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.6-12.10

[3]
Bedømmelser
 • 19-11-2013
  God hjælp! Gode og godt begrunnet svar.
 • 07-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration til egen opgave
 • 22-05-2014
  Fin opgave besvarelse