Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.1-12.5

  • HHX 2. år
  • International Økonomi B
  • 10
  • 2
  • 272
  • Word2007

Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.1-12.5

Dette er en besvarelse af opgave i Kurlund/Systime International Økonomi B Opgavehæfte.

Opgaven hører til Kurlund/Systime International Økonomi B.

Uddrag

Opgave 12.2
a) Udlånsrenten er den rente, som Nationalban-
ken kræver, når pengeinstitutterne tager korte
lån i Nationalbanken.
b) Stram.
c) Pengeinstitutterne vil hæve bankrenterne, når
de skal betale højere rente på de lån, de opta-
ger i Nationalbanken.
d) Højere rente vil dæmpe efterspørgslen og
dermed sænke BNP-vækst, øge arbejdsløshe-
den, dæmpe inflation og importen.
e) Baggrunden kan være en højkonjunktur, hvor
økonomien er overophedet med lav arbejds-

---

Opgave 12.4
a) Diskonto=signalrente; foliorente: pengeinsti-
tutternes konto i Nationalbanken til daglige
transaktioner; Nationalbankens udlånsrente:
renten på Nationalbankens udlån til pengein-
stitutterne; interbankrenten: renten på de lån,
som pengeinstitutterne internt udveksler med
hinanden; effektiv rente på obligationer: di-... Køb adgang for at læse mere

Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 12.1-12.5

[1]
Bedømmelser
  • 16-06-2011
    Fantastisk................