Køb og finansiering af fast ejendom

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi
 • 8
 • 9
 • 1568
 • PDF

Rapport: Køb og finansiering af fast ejendom

Jeg har i denne selvvalgte opgave valgt at skrive om Køb og finansiering af fast ejendom.
I denne opgave vil jeg komme omkring hvad realkredit er, hvilke forskellige låneformer der er og hvilke forhold, der bør inddrages ved valg af låneform. Jeg vil også komme omkring op- og nedkonvertering, samt tallene på en salgsopstilling.

Indhold

Indledning 2
Realkredit 3
Fastforrentetlån 3
Fastforrentet obligationslån 3
Fastforrentet kontantlån 3
Fordele 4
Ulemper 4
Rentetilpasningslån 4
Fordele 4
Ulemper 5
Garantilån 5
Afdragsfritlån 5
Omlægning af lån 6
Op- og ned konvertering 6
Opkonvertering 6
Nedkonvertering 6
Forhold der bør inddrages ved valg af låneform 7
Forhold er desuden kan inddrages 7
Salgsopstilling fra estate mæglerne 8
Konklusion 9

Uddrag

Realkredit

Et realkreditlån er baseret på udstedelse af obligationer, som ydes mod pant i en fast ejendom. Dvs. at realkreditinstitutter på en måde er som et bindeled mellem låntageren og långiveren. For at skaffe kapital til långiveren, må realkreditinstituttet udstede og sælge obligationer til långiveren. Det kunne f.eks. være forsikringsselskaber, pengeinstitutter og private, som opnår sikkerhed i den pågældende ejendom. Det hele foregår via pantebreve som låntageren udsteder i ejendommen og som herefter kommer til realkreditinstituttet, som en slags sikkerhed. Realkreditlån udbydes med forskellige renter og løbetider. Grundprincipperne er stort set de samme, men de kan dog variere fra selskab til selskab. Normalt kan en realkreditinstitution yde op til hele 80 % af lånet/boligens værdi, resten af kapitalen fremskaffer køber selv til udbetaling, enten ved at have dem selv eller benytte sig af et normalt boliglån i pengeinstitutterne, til at dække det resterende beløb.

Fastforrentetlån: opdeles i obligationslån og kontantlån og kaldes også annuitetslån. Det afvikles med lige store terminsydelser i gennem hele lånets løbetid. Med tiden bliver rentebeløbets andel af terminen mindre fordi restgælden falder, og modsat bliver afdragsbeløbet af ydelsen tilsvarende større.

Fastforrentet obligationslån: Er en fleksible løsning. Den faste rente giver låntageren et... Køb adgang for at læse mere

Køb og finansiering af fast ejendom

[3]
Bedømmelser
 • 16-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  lige hvad jeg manglede.......
 • 09-11-2015
  en medet gode opgave ;)
 • 29-05-2010
  God opgave. Kan bruges