International økonomi terminsprøve

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • 12
 • 10
 • 2393
 • PDF

International økonomi terminsprøve

Terminsprøve i international økonomi på 1. år HHX. Opgaven indeholder opgaver om efterspørgsel og udbud. Diverse tabeller og grafer. En opgave omkring valutapolitik, en opgave omkring arbejdsmarkedet og til sidst en opgave omkring den danske økonomi!

Lærers kommentar

Super arbejde!

Indhold

Opgave 1 – Fastkurspolitik
1.Hvad vil det sige at føre fastkurspolitik?
2.Hvilke fordele og ulemper er der, ved at føre fastkurspolitik?
3.Hvordan sikre Danmark, at vil holder os inden for udsvingsbåndet på 2 ¼ procent i forhold til euroen?
4. Tegn et valutakursdiagram (DKR i forhold til USD), der viser kursdannelsen. Beskriv hvilke forhold, der kan få kurven til at flytte sig.

Opgave 2 – Arbejdsmarkedet
1.Hvordan kan lavere skat på arbejde medføre et øget arbejdsudbud?
2.Hvad vil et øget arbejdsudbud betyde for erhverfrekvensen? Og hvilken betydning har det for gini-koefficienten?
3.Hvordan man forhøje statens indtægter og hvilke konsekvenser har det?
4.Vis i et udbuds- og eftersprøgselsdiagram, hvilken betydning en lovbestemt minimumsløn har.
5.Hvordan måler man arbejdsløshed, og hvorfor opstår ledighed?

Opgave 3 – Dansk økonomi

1.Hvad er ”topskat” og hvilken betydning (samfundsøkonomisk) har det, at den sænkes?
2.Beskriv væsentlige udfordringer i dansk økonomi, og kom med løsningsforslag.

International økonomi terminsprøve

[1]
Bedømmelser
 • 21-02-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  asdasdasdsasdasdasdadsad