Gaslovene - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 10
 • 1658
 • PDF

Gaslovene - Rapport i Fysik

Vi undersøger gaslovene i denne rapport, hvor vi kigger på Boyle-Mariottes lov og Gay-Lussacs lov.

Vores to formål for forsøgene med gaslovene lød således:

Formål: At eftervise Boyle-Mariottes lov som siger, at for en bestemt gasmængde, gælder det, at hvis den absolutte temperatur T er konstant, er trykket p og rumfanget V omvendt proportionale.

Formål: At eftervise Gay-Lussacs 1. lov, som siger, at for en bestemt gasmængde, gælder det, at hvis rumfanget V er konstant, er trykket p proportional med den absolutte temperatur T.

Studienets kommentar

Fin rapport. Gode fejlkilder - vær dog opmærksom på, at der en forskel mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder vil påvirke resultatet i én bestemt retning, hvorimod usikkerheder ikke har nogen bestemt retning.
Herudover bør fejlkilder få et afsnit for sig selv og ikke stå under konklusionen.

Indhold

DEL 1: BOYLE-MARIOTTES LOV
- Formål
- Teori
- Apparatur
- Eksperimentets metode
- Resultater
- Konklusion
- Bilag 1
- Bilag 2
DEL 2: GAY-LUSSACS 1. LOV
- Formål
- Teori
- Apparatur
- Eksperimentets metode
- Resultater
- Konklusion
- Bilag 3

Uddrag

Del 1:
Eksperimentets metode: Først sikrede vi os, at cylinderen med stemplet var tæt ved at indstille stemplet ved et givent rumfang for derefter at ændre det og så vende tilbage til startpunktet. Hvis trykket ved start er slut er den samme, er cylinderen tæt.
Vi indstillede stemplet således, at rumfanget af luften i cylinderen var nøjagtig 50 ml. Derefter for-bandt vi cylinderen til trykmåleren med en slange. Vi tændte nu trykmåleren og noterede trykket ved 50 ml. Vi pressede stemplet meget langsomt ind, til rumfanget var 45 ml og noterede nu trykket igen. Det samme gjorde vi ved 40 ml, 35 ml og 30 ml. Vi bevægede nu stemplet tilbage til ud-gangspositionen (50 ml) og trak stemplet ud, til rumfanget var 55 ml og noterede trykket. Igen no-tede vi trykket ved 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml og 80 ml.
Da cylinderen kun viste rumfanget for luften i selve cylinderen, og derfor ikke det resterende indre rumfang af slangen, målte vi den indre diameter af slangen ved brug af en skydelære for senere at udregne rumfanget.

Del 2:
Eksperimentets metode:
Vi stak slangen ned i den isolerede kolbe og placerede kolben i beholderen med låg, som vi havde fyldt ca. halvt med koldt vand. Vi satte et termometer ned i vandet i beholderen således, at den stak op gennem låget. Herefter placerede vi det hele oven på en varmeplade med indbygget magnetomrører. Vi satte nu trykmåleren på et indstilleligt bord og ændrede på højden, så slangen kunne nå fra låget til trykmåleren.

Vi tændte for trykmåleren, indstillede varmepladen på den højeste temperatur og tændte for mag-netomrøreren. Vi noterede nu trykket ved en række forskellige temperaturer (se resultater)... Køb adgang for at læse mere

Gaslovene - Rapport i Fysik

[2]
Bedømmelser
 • 01-05-2014
  godt 1
 • 07-03-2013
  Givet af Elev på 3. år
  Super opgave ............................