Fysik: V1 E3 M11 M18 A6

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 4
 • 1048
 • PDF

Fysik: V1 E3 M11 M18 A6

Besvarelse af følgende 5 opgaver fra opgavebogen "Opgaver i Fysik A-Niveau":

V1 Effektfuld laser
E3 Lynnedslag
M11 Målspark
M18 Et IC3-togs acceleration
A6 Bestemmelse af halveringstid

Uddrag

Energi og varme
V1 Effektfuld laser

En femtosekund-laser udsender lys i form af pulser, der hver har energien 0,50 mJ. Bølgelængden af laserlyset er 812 nm.

a) Hvor mange fotoner er der i en enkelt puls?
Fotoner pr. puls = Epuls / Efoton

---

E3 Lynnedslag

I måleudstyret passerer strømmen fra lynet gennem en resistor med resistansen 5,1*10-4 Ω. På et tidspunkt under et lynnedslag måles spændingsfaldet over resistoren til 7,2 V.

---

M11 Målspark

Der går 2,9 s fra fodbolden forlader målmandens fod, til fodbolden igen rammer jorden. Den vandrette afstand mellem fodboldens startsted og nedslagssted er 60 m.

---

M18 Et IC3-togs acceleration

I et IC3-tog måles, at udsvingsvinklen er 6,5°, mens toget accelererer. Massen af loddet er 76 g.

Beregn størrelsen af tyngdekraften på loddet.
Ft = m*g

---

A6 Bestemmelse af halveringstid

I tabellen ovenfor er aktiviteten A af et radioaktivt præparat angivet som funktion af tiden t.

a) Bestem halveringstiden for det pågældende nuklid.
Ved brug af Excel kommer jeg ved eksponentiel regression frem til at:... Køb adgang for at læse mere

Fysik: V1 E3 M11 M18 A6

[2]
Bedømmelser
 • 13-11-2016
  ijdcijsdoicjoisdjcouhhuh
 • 11-11-2013
  Mange tak for hjælpen

Materialer relateret til Fysik: V1 E3 M11 M18 A6.