Elektromagnetisme: Laplaces lov - udledning og eftervisning

 • HTX 3. år
 • Fysik A
 • Ingen givet
 • 8
 • 1367
 • PDF

Rapport: Elektromagnetisme: Laplaces lov - udledning og eftervisning

Formål:
Formålet med denne øvelse er at undersøge ”laplace lov”, dvs. hvilken sammenhæng der er mellem magnetfeltet B lederens længde l og vinklerne mellem disse.

I rapporten laver vi både en udledning og eftervisning af Laplaces lov.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der mangler en diskussion af fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Fremgangsmåde
Apparatur
Resultater
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Vi undersøger 4 forskellige sammenhænge. Vi undersøger sammenhængen mellem:
1. Kraften og strømstyrken
2. Kraften og lederens længde
3. Kraften og magnetfeltets styrke
4. Og vinklen mellem magnetfelt og ledere

I deleksperiment 1 anbringes en permanent magnet på en vægt som nulstilles. Vinkelret på magnetens B-felt anbringes en vilkårlig leder, som så forbindes til en strømforsyning der kan yde 0-5A.strømstyrken varieres nu i passende små intervaller og vægten aflæses. Når man har nået en passende antal målinger plottes de ind i en (F,I)-diagram og korrelationen undersøges.

I deleksperiment 2 anbringes en permanent magnet på en vægt som nulstilles. Vinkelret på magnetens B-felt anbringes en vilkårlig leder, som så forbindes til en strømforsyning der kan yde 0-5A. Strømstyrken fastholdes nu men man varierer nu lederstykkerne og vægten aflæses. Når man har nået en passende antal målinger plottes de i et (F,l)-diagram og korrelationen undersøges.

I deleksperiment 3 anbringes en permanent magnet på en vægt som nulstilles. Vinkelret på magnetens B-felt anbringes en vilkårlig leder, som så forbindes til en strømforsyning der kan yde 0-5A. Strømstyrken fastholdes nu men man varierer lederens vinkel og vægten aflæses. Når man har nået en passende antal målinger plottes de i et (F,)-diagram og korrelationen undersøges.

I deleksperiment 4 anbringes en permanent magnet på en vægt som nulstilles. Man varierer nu B-feltet ved at fjerne en enkelt af magneterne, hvorefter vægten nulstilles. Der sendes nu en konstant strøm igennem systemet.
Når man har nået en passende antal målinger plottes de i et (F,B)-diagram og korrelationen undersøges... Køb adgang for at læse mere

Elektromagnetisme: Laplaces lov - udledning og eftervisning

[5]
Bedømmelser
 • 19-01-2015
  Duper god opgave til at blive sikker på formlerne og sådan
 • 01-12-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Fin opgave, giver et godt indblik på emnet.
 • 24-03-2015
  yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
 • 24-10-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  Kunne ikke bruge noget af dette

Materialer relateret til Elektromagnetisme: Laplaces lov - udledning og eftervisning.