Bogføring og opstilling af årsregnskab

  • HHX 1. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 10
  • 12
  • 1919
  • Word2007

Bogføring og opstilling af årsregnskab

Dette er en emneopgave i virksomhedsøkonomi, der omhandler hvorledes man bogfører, hvilke poster der hører til hvad, samt hvordan man opstiller et årsregnskab.

Indhold

1. Forklaring af nedenstående konti:
2. Bogholderi:
3. Momssystemet:
4. Regnskabsafslutning i en handelsvirksomhed:
5. Regnskabsafslutning i en produktionsvirksomhed

Uddrag

Emneopgave i virksomhedsøkonomi (kap 3-7)
Bogføring og opstilling af årsregnskab

1. Forklaring af nedenstående konti:

Omkostninger:
Omkostninger er de penge virksomheden har forbrugt i det pågældende år. Det er noget som hurtig mister sin værdi, da tingene kun kan bruges én gang. Det kan fx være noget som printer papir eller frimærker eller lign.
I resultatopgørelsen under omkostninger hører disse med til:
- Vareforbrug
- Salgsfremmende omkostninger
- Lokaleomkostninger
- Bilers driftsomkostninger
- Øvrige omkostninger
- Renteomkostninger

Indtægter:
Indtægter er de penge som virksomheden har tjent ind i det pågældende år.
I resultatopgørelsen under indtægter hører disse med til:
- Omsætning
- Renteindtægter

Aktiver:
Aktiver viser hvad virksomheden har placeret deres kapital i, derudover har de en ... Køb adgang for at læse mere

Bogføring og opstilling af årsregnskab

[1]
Bedømmelser
  • 18-04-2010
    Fin opgave, men den kunne godt have været en smule bedre formuleret, der mangler nemlig beskrivelser til når deres flyttes data ind i bogføringen.