A Royal Salute to the Commonwealth

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 10
 • 2961
 • PDF

Study guide, Non-fiction analyse: A Royal Salute to the Commonwealth

Få hjælp til at analysere Peter Obornes artikel "A Royal Salute to the Commonwealth" med Studienets study guide.

Denne study guide støtter dig fra start til slut med besvarelsen af Opgave B fra eksamenssættet i Engelsk fra juni 2012. Her skal du skrive et essay, hvor du analyserer og kommenterer på artiklen "A Royal Salute to the Commonwealth". En del af essayet skal have fokus på forfatterens argumentation og rollen af Commonwealth, som den præsenteres i teksten.

Denne study guide er en opsamling af temaer, noter, bemærkninger, situationer og analysepointer, som det kan være en fordel at have med i bagtankerne når du skal skrive dit essay.

Opgaveformulering

 • Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Peter Oborne's article "A royal salute to the Commonwealth".
 • Part of your essay must focus on:
  • The writer's argumentation
  • The role of the Commonwealth as presented in the text
Hent denne study guide og få hjælp og inspiration til din opgave om "A Royal Salute to the Commonwealth"

Du kan læse Peter Obornes artikel "A Royal Salute to the Commonwealth her

Indhold

En hjælpende hånd 1
Trin for trin-vejledning 1
Opgaveformuleringen 1
Kommentaren som genre 2
Resumé af kommentaren 2
Analyse 3
Kommentering 7
Perspektivering 9

Uddrag

Resumé af kommentaren
I sin kommentar tager Peter Oborne udgangspunkt i det nygifte kronprin- separ, William og Kates, første officielle rejse til Canada. Her besøgte de bl.a. Canadas National War Memorial, som er et mindesmærke over de faldne canadiske soldater, som kæmpede side om side med de engelske soldater under de to verdenskrige. Oborne ser dette besøg som et bevis på landenes fællesskab, som udspringer af Commonwealth-unionen. Commonwealth er en sammenslutning af Storbritannien og en lang række lande, som indtil 2. verdenskrig var engelske kolonier. Obornes pointe er, at der er et ubrydeligt bånd mellem disse lande pga. deres fælles historie. Ifølge Oborne har Storbritanniens ledere i mange år ignoreret eller...

Analyse
I din analyse skiller du teksten ad og trækker de ting frem, som du synes, er de mest relevante. Husk hele tiden dit tema, når du udvælger de elementer, som du analyserer, og sørg så for at analysen peger i temaets retning.
Herunder gennemgår vi nogle af de ting, som du kan tage fat på i dit essay:
Kritik af Storbritanniens ledere
Argumentationen i teksten
Commonwealths rolle
Kritik af Storbritanniens ledere
Grundholdningen i Peter Obornes tekst er, at Storbritanniens ledere de sidste 20 år har forsømt deres forpligtelser over for Commonwealth-unionen. Dette er især sket under de skiftende Labour-regeringer med Tony Blair (1997-2007) og Gordon Brown (2007-2010) i spidsen, men også de tidligere konservative regeringer i 70'erne og 80'erne har ifølge Oborne ignoreret Commonwealth-unionen og dens indflydelse.
Et udtryk for imperialisme
Ifølge Oborne har Storbritanniens ledere haft svært ved at acceptere Commonwealth, fordi de ser unionen som et udtryk for tidligere tiders imperialisme. Imperialisme er betegnelse for en politik, hvor ét land forsøger at undertrykke andre lande eller folkeslag. Indtil 2. verdenskrig havde Storbritannien således masser af kolonistater spredt over hele verden, fx Indien, Australien, Canada og mange sydafrikanske lande. Storbritanniens ledere har dermed betragtet Commonwealth som en undertrykkende og ligefrem fremmedfjendsk institution:
“For many years it has been automatic in progressive circles to sneer at the Commonwealth as a meaningless relic of our imperial past” (ll. 19-20).
“Blair regarded traditional British values and identities as xenophobic, if not racist” (ll. 24-25)...

Commonwealths rolle (the role of the Commonwealth
as presented in the text)
En del af dit essay skal fokusere på Commonwealths rolle, som den bliver præsenteret i teksten. I det følgende ser vi derfor nærmere på, hvordan Peter Oborne præsenterer unionens rolle i teksten, og hvilken rolle Com- monwealth ifølge Oborne kommer til at spille i fremtiden.
Nyt verdensbillede med Commonwealth i centrum
Ifølge Peter Oborne skal Commonwealth i fremtiden spille en større rolle, end den gør i dag. Ikke kun for Storbritannien, men som en ny magtfaktor i international politik. Som følge af den økonomiske krise er USA og EU stærkt svækkede, og i dette nye verdensbillede har Commonwealth en afgørende rolle at spille:
“The Commonwealth is ideally suited to this new world, with its multi- tude of informal connections, many stretching back centuries” (ll. 43- 44)...

Kommentering
Kommenteringen kan enten placeres efter analysen eller som en del af selve analysen.
Hvordan skal du kommentere?
Ifølge opgaveformuleringen skal du kommentere på Obornes tekst. Dvs. at du med udgangspunkt i din analyse skal tage teksten op til overvejelse i en kritisk vurdering af dens måde at kommunikere sine holdninger på. Fx:
Hvad er Peter Obornes formål med kommentaren?
Formår Oborne at trænge igennem med sine budskaber på en klar måde?
(vurdering af kommentarens synspunkter og måde at kommuni-
kere dem på)
Er der nogen kritikpunkter, du kan rejse imod kommentaren?
Evt. perspektivering
I din kommentering skal du altså vise, hvad Oborne vil med kommentaren, og du skal kritisk vurdere, hvordan hans pointer og argumentation kom- mer til udtryk, og hvordan de fungerer... Læs mere

A Royal Salute to the Commonwealth

[11]
Bedømmelser
 • 03-03-2013
  God opgave, opdagede ting jeg ikke selv have set i artiklen, ved hjælp af opgaven
 • 03-12-2013
  Gooooooooooooooooooooood
 • 13-06-2016
  perfekt, hvis man lige mangler det sidste
 • 15-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  god........................................