Sådan bruger du opgavehjælpen

Her giver vi dig et forslag til en plan, som du kan følge, hvis du vil skrive en rigtig god opgave om sagprosa. I hvert trin får du henvisninger til sider i opgavehjælpen og andre vejledninger på Studienet, som kan være relevante for dig.

Vores opgavehjælp er et forslag til, hvordan du kan gå i gang med opgaven. Den er vores bud på en god forståelse og grundig analyse af tekstens vigtigste punkter og perspektiver. Men det er ikke nogen endegyldig sandhed, så derfor kan du godt bruge andre pointer, end dem vi kommer med.

Vi er veluddannede og erfarne dansklærere på Studienet. Så ingen vil forvente, at du til eksamen skal finde lige så mange punkter i en sagprosatekst, som vi har i opgavehjælpen.

Opgavehjælpen er tænkt som en inspiration og hjælp til dit arbejde. Den kan hjælpe dig undervejs i opgaveskrivningen, men ikke erstatte dit eget selvstændige arbejde. Vi anbefaler dig at læse opgavehjælpen først og så lukke siden ned. Så undgår du at kopiere teksten, når du går i gang med at skrive.

Trin 1: Forstå opgaveformuleringen

Før du går i gang med noget som helst andet, skal du altid læse opgaveformuleringen. Den giver mange vigtige informationer om, hvad din opgave skal indeholde. Du skal læse formuleringen af kravene meget grundigt, da det kan trække din opgave ned, hvis du gør det forkert.

Hvis du er i tvivl om, hvordan man bedst forstår en opgaveformulering, er det en god idé at kigge i Studienets vejledninger for de forskellige opgavegenrer:

Sådan skriver du en kronik (STX)

Sådan skriver du en analyse af ikke-fiktive tekster (HHX)

Sådan skriver du en argumenterende eller diskuterende artikel (HF)

Sådan skriver du en redegørelse og diskussion (HTX)

Trin 2: Første gennemlæsning - få overblik

Når du har læst og forstået opgaveformuleringen, er næste trin at læse teksten.

Første gennemlæsning skaber et overblik

Den første gennemlæsning af teksten handler om, at du skal have et overblik over tekstens indhold og opbygning. I denne fase læser du teksten hurtigt igennem. Prøv derefter at genfortælle tekstens indhold for dig selv. Du kan sammenligne din egen genfortælling med vores resume.

Se resume af teksten

Ordforklaringer

Sagprosatekster har ofte ord og begreber, som kan være vanskelige at forstå. Hvis du støder på nogen i din tekst, er det en rigtig god idé at slå dem op. For at hjælpe dig, har vi allerede lavet nogle ordforklaringer af svære ord og udtryk i teksten.

Se ordforklaringer til teksten  

Trin 3: Skaf baggrundsviden

Du kan ofte støde på sagprosatekster, som er svære at forstå uden baggrundsviden. Det kan fx være, at teksten er del af en generel samfundsdebat eller bygger på konkrete begivenheder. Det kan også være vigtigt at kende til skribentens baggrund. I opgavehjælpen har vi lavet et afsnit med den baggrundsviden, som vi mener, er relevant for at forstå teksten.

Se baggrundsviden om teksten

Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad du skal søge efter, hvis du ikke kender så meget til emnet på forhånd. Du kan starte med at søge på skribenten, artiklens titel og det overordnede emne. Sommetider giver opgavetitlen også gode resultater, fordi den ofte har navn efter et tema i samfundsdebatten.

Trin 4: Anden gennemlæsning - find synspunkter

Efter du har dannet dig et overblik over teksten, er det tid til at læse den mere grundigt igennem og få markeret skribentens synspunkter. Du kan hjælpe dig selv med at finde synspunkterne, hvis du stiller et spørgsmål til teksten:

  • Hvad vil skribenten overbevise mig om?

Svarene på spørgsmålet vil give dig tekstens synspunkter. Når du har fundet tekstens synspunkter og markeret dem i teksten, er du klar til at gå i gang med at analysere eller karakterisere argumentationen. Du er nu klar til at skrive et redegørende afsnit.  

De synspunkter, du finder, kan du sammenligne med opgavehjælpens. Vi har ordnet synspunkterne, så de vigtigste står først.

Se synspunkterne fra teksten

Tag noter, mens du læser

Det kan være en stor fordel at læse teksten igennem på papir, så du har mulighed for at skrive på den og markere med overstregningstusch. I mange pdf-læsere er der tilsvarende muligheder, så brug dem endelig, hvis du ikke har mulighed for at udskrive teksten.

Trin 5: Analysér argumentation og sprog

Når du har fundet synspunkterne, skal du analysere argumentationen og sproget i teksten. Sagprosa-opgaver går som regel ud på at udvælge og analysere de vigtigste træk i teksten - ikke dem alle sammen!

Du skal kigge efter appelformerne etos, logos og patos i teksten. Appelformerne giver en god indgangsvinkel til at analysere og karakterisere både argumentation og sprog. Hvis du har brug for at repetere appelformer og argumentation, kan du finde det her. Hjælp til analyse af appelformer og argumentation.

I opgavehjælpen har vi stillet nogle spørgsmål til dig, som du kan bruge til at karakterisere argumentationen i teksten ud fra både appelformer og sproglige virkemidler.

Se spørgsmål til analyse

Du kan sammenligne de analysepunkter, du selv finder, med vores gennemgang af analysepunkter i teksten.

Se analyse af argumentation

Se analyse af sproglige virkemidler

Hvis du skriver opgavegenren “redegørelse og diskussion” på HTX, så er dette trin ikke et krav i din opgave. Men du vil kunne bruge pointer fra en analyse af sprog og argumentation i din diskussion af teksten.

Trin 6: Skriv din opgave

Når du har lavet dit forarbejde med teksten, kan du gå i gang med selve skrivearbejdet. Vi har lavet en række guides, der hjælper dig med skrive opgaven, så den lever op til genrekravene på din uddannelse.

Sådan skriver du en kronik (STX)

Sådan skriver du en analyse af ikke-fiktive tekster (HHX)

Sådan skriver du en argumenterende eller diskuterende artikel (HF)

Sådan skriver du en redegørelse og diskussion (HTX)

Der er forskellige krav alt efter din gymnasiale uddannelse. Der er fx stor forskel på, om du skriver en kronik i STX eller på HTX. Derfor er det vigtigt, at du vælger den rigtige vejledning.

Det er også vigtigt, at du ikke går skematisk frem efter analysepunkterne i opgavehjælpen. Det kommer der en dårligt formidlet tekst ud af. Så du skal sørge for at bruge punkterne i en rækkefølge, som skaber en rød tråd i din tekst. Luk siden ned, når du har læst forklaringerne, og skriv så om pointerne i dit eget sprog.

Hjælp til din vurdering og diskussion

Vurdering, karakteristik og diskussion kan ofte være vanskelige at skrive. Vi har derfor lavet en særlig hjælp til disse afsnit. I opgavehjælpen finder du vores bud på vurdering og karakteristik af argumentationen i teksten.

Se vurdering af argumentationen

Vi har også skrevet et afsnit, som giver dig forskellige ideer til din diskussion af teksten. Hvis det er et krav i opgaven, at du inddrager øvrige tekster, vil der også være relevante tekstforslag til dig.

Se ideer til diskussion

Giv os feedback

Vi er interesserede i at blive bedre til at hjælpe dig, så du må meget gerne give os feedback på opgavehjælpen.

Kunne du bruge opgavehjælpen i din skriveproces? Savnede du noget, eller var der ting, du ikke forstod, så skriv et par ord til os.

Giv os feedback