Vektorer i 3d

HTX A

Teori og eksempler

Vektorer i 3 dimensioner kaldes også for vektorer i rummet. Vi dækker vektorer i rummet i kompendiet om analytisk rumgeometri. Siderne om vektorer i rummet indeholder teori og en lang række eksempler. Du kan bl.a. læse om

  • regning med vektorer
  • stedvektorer
  • længden af en vektor
  • enhedsvektorer
  • skalarprodukt (prikprodukt)
  • vinklen mellem vektorer
  • ortogonale vektorer
  • projektion af en vektor på en vektor
  • krydsprodukt (vektorprodukt)
  • parallelle vektorer

CAS-værktøjer

I vores vejledninger til CAS-værktøjerne WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™ kan du læse om, hvordan du definerer og regner med vektorer i CAS-værktøjerne. Du finder kapitlerne om vektorer her: