Vektorer i 2d

På denne side giver vi dig et overblik over de kompendier og vejledninger, vi har lavet, som kan være relevante for dig, når du arbejder med vektorer i 2 dimensioner. 

Vektorer i 2 dimensioner kaldes også vektorer i planen og er en del af Matematik A, B og C på STX og HTX. Hvis du går på HHX og har Matematik A, så skal du også have et forløb om vektorregning, hvilket typisk vil handle om vektorer i 2d.

Teori, beviser og eksempler

Vi dækker emnet "Vektorer i 2 dimensioner" i vores kompendium Vektorer i planen. Kompendiet indeholder både teori, eksempler og beviser og dækker bl.a.

 • regning med vektorer
 • længden af en vektor
 • skalarprodukt
 • vinklen mellem vektorer
 • determinant
 • parallelle vektorer
 • ortogonale vektorer
 • tværvektorer
 • stedvektorer
 • arealet af et parallelogram eller en trekant udspændt af vektorer
 • projektion af en vektor på en vektor

Du finder en oversigt over vores beviser inden for vektorregning på siden Beviser.

Opgaver

Hvis du skal løse opgaver om vektorer i 2 dimensioner, så anbefaler vi, at du kigger i webbogen Opgaver om geometri og vektorer. I webbogen gennemgår vi blandt andet, hvordan du kan løse opgaver om skalarprodukt, vinklen mellem vektorer, determinanten og vektorprojektion.

CAS-værktøjer

I vores vejledninger til CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™ kan du læse om, hvordan du definerer og regner med vektorer i CAS-værktøjerne. Du finder kapitlerne om vektorer her: Vektorer med WordMat, Vektorer med Maple og Vektorer med TI-Nspire.