Vektorer i 2d

Vektorer i 2d på STX, HTX og HHX

Vektorer i 2 dimensioner kaldes også for vektorer i planen og er en del af Matematik A, B og C på STX og HTX. Hvis du går på HHX og har Matematik A, så skal du også have et forløb om vektorregning, hvilket typisk vil handle om vektorer i 2d.

Teori, beviser og eksempler

Vi dækker emnet "Vektorer i 2 dimensioner" i vores kompendium Vektorer i planen. Kompendiet indeholder både teori, eksempler og beviser og dækker bl.a.

 • regning med vektorer
 • længden af en vektor
 • skalarprodukt
 • vinklen mellem vektorer
 • determinant
 • parallelle vektorer
 • ortogonale vektorer
 • tværvektorer
 • stedvektorer
 • arealet af et parallelogram eller en trekant udspændt af vektorer
 • projektion af en vektor på en vektor

Du finder en oversigt over vores beviser inden for vektorregning på siden Beviser.

Opgaver

Hvis du skal løse opgaver om vektorer i 2 dimensioner, så anbefaler vi, at du kigger i Opgaver om geometri og vektorer, hvor vi blandt andet gennemgår, hvordan du kan løse opgaver om skalarprodukt, vinklen mellem vektorer, determinanten og vektorprojektion.

CAS-værktøjer

I vores vejledninger til CAS-værktøjerne WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™ kan du læse om, hvordan du definerer og regner med vektorer i CAS-værktøjerne. Du finder kapitlerne om vektorer her: