Vektorregning

Vektorregning er det område inden for matematik, der handler om vektorer. Vektorregning bruges blandt andet til at løse geometriske problemer, fx at bestemme en længde, et areal eller en vinkel. Vektorregning bruges også, ligesom mange andre matematiske emner, som et værktøj inden for andre fag, fx fysik, hvor vektorer bl.a. bruges til at beskrive kræfter, hastighed og acceleration.

Hvis du går på STX eller HTX eller har matematik A på HHX, så indgår der et forløb om vektorregning i matematikundervisningen. Forløbet om vektorer vil typisk handle om den del af vektorregning, der har at gøre med vektorer i 2 dimensioner (vektorer i planen). Hvis du har Matematik A på HTX, så skal du også arbejde med vektorer i 3 dimensioner (vektorer i rummet). Du kan læse mere om vektorer her: Vektorer i planen og Vektorer i rummet.

I Opgaver om geometri og vektorer kan du finde hjælp til at løse opgaver inden for vektorregning. I vejledningen gennemgår vi blandt andet, hvordan du kan løse opgaver om skalarproduktet af to vektorer, vinklen mellem to vektorer, determinanten mellem to vektorer, projektionen af en vektor på en anden vektor og arealet af en flade udspændt af vektorer.

Du kan også bruge vores vejledninger til CAS-værktøjer, hvor vi giver dig en introduktion til, hvordan du kan arbejde med vektorer i CAS-værktøjerne WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™.