Funktioner af to variable

Kapitlet Funktioner af to variable indeholder delprøve 1-opgaver og delprøve 2-opgaver: