Værdier | Fællesdel

Her finder du hjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Værdier”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 4 december 2020.

Opgave 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem indkomst og holdning til, om indkomstforskellene i samfundet skal gøres mindre? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem indkomst og holdning til, om indkomstforskellene i samfundet skal gøres mindre. Du skal anvende viden om vælgeradfærd.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem køn, alder, partivalg og holdning til ligestilling i Danmark, der kommer til udtryk i tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra Opgave 1b

Når vi kigger på partivalg, så kan vi se, at vælgere der stemmer på partier i blå blok i højere grad mener, at ligestillingen er gået for langt end vælgere, der stemmer på partier i rød blok. 24,6 % af Liberal Alliances vælgere, 20 % af Nye Borgerliges vælgere,14,4 % af Det Konservative Folkepartis vælgere, 12,1 % af Dansk Folkepartis vælgere og 9,6 % af Venstres vælgere har den holdning. I rød blok er det mellem 3-8 % af vælgerne, der har den holdning.

Vi kan også se, at vælgere, der stemmer på partier i rød blok i højere grad mener, at der stadig mangler ligestilling på en del vigtige områder end vælgere, der stemmer på partier i blå blok. 61,7 % af Socialistisk Folkepartis vælgere, 58 % af Enhedslistens vælgere, 53,1 % Socialdemokratiets vælgere, 48,9 % af Alternativets vælgere har den holdning og 46,2 % af Det Radikale Venstres vælgere. I blå blok er det mellem 17-39 % af vælgerne, der har den holdning.  

Vi ser altså, at vælgere, der stemmer på venstreorienterede partier i højere grad mener, at der fortsat skal arbejdes for at opnå øget ligestilling, mens vælgere der stemmer på højreorienterede partier i højere grad mener, at ligestillingen er gået for langt.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Værdier | Fællesdel

[2]
Bedømmelser
  • 16-11-2022
    Givet af 3.g'er på STX
  • 20-04-2021
    Givet af 3.g'er på STX