Under pres | Fællesdel

Her finder du vores opgavehjælp til fællesdelen fra eksamenssættet “Under pres”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 31 august 2020. Du kan bruge vores opgavehjælp som en hjælp til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne er:

Opgave 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de forskelle på mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, der kommer til udtryk i tabel 1 og tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Opgave 1b. Hvad kan der på baggrund af tabel 3 udledes om meningsmålingens evne til at forudsige valgresultatet for de fem udvalgte borgerlige partier ved folketingsvalget 2019, og hvad kan forklare eventuelle forskelle mellem meningsmålingen og valgresultatet 2019? Besvarelsen skal understøttes af beregninger af den statistiske usikkerhed ved et konfidensniveau på 95 %, og du skal anvende viden om kvantitativ metode.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra opgave 1a

Kvinder arbejder i højere grad i det offentlige end mænd. Det hænger sammen med den måde kvinder socialiseres på. Kvinder opdrages til at udvise omsorg og empati. Det fører til, at kvinder vælger såkaldte “bløde fag” i uddannelsessystemet, f.eks. humanistiske fag på eller omsorgsfag. Eftersom de fleste omsorgsjobs varetages af den offentlige sektor så medfører socialiseringen, at kvinder i højere grad arbejder i det offentlige... 

Uddrag fra opgave 1b

Vi kan se, at Venstre har fået væsentlig flere stemmer end meningsmålingen forudså. En forklaring kan være, at Lars Løkke Rasmussen kort inden valget udgav bogen Befrielsens øjeblik. Med bogen ændrede han fuldstændig Venstres strategi. Det kan muligvis forklare, hvorfor Venstre fik flere stemmer end forudset, hvis mange vælgere blev omvendt af den nye strategi indenfor få dage af valget...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Under pres | Fællesdel

[2]
Bedømmelser
  • 04-10-2021
    Givet af 2.g'er på STX
  • 04-02-2021
    Givet af 3.g'er på STX