Opgave 1

1a

Beregn på baggrund af følgende oplysninger den økonomiske vækst i Tyrkiet i 2016: BNP i løbende priser: 2.338 mia. TRY i 2015 og 2.608 mia. TRY I 2016 
Inflation i 2016: 7,8%

For at beregne den økonomiske vækst i Tyrkiet i 2016 skal du først korrigere BNP i 2016 for prisudviklingen (inflationen). Det gør du ved at omregne BNP for 2016 til faste 2015-priser. Du kan se beregningen her:

BNP for 2016 korrigeret for prisudviklingen:

\frac{2608\: \text{mia. TRY}}{1,078}= 2419,294990724\: \text{mia. TRY}

Derefter kan du beregne den procentvise vækst mellem BNP for 2015 og BNP for 2016 i faste priser. Du kan få hjælp til at beregne procentvis vækst i vores kompendium om kvantitativ analyse.

Procentvis vækst mellem BNP for 2015 og 2016 korrigeret for inflation: 

\frac{2419,294990724-2338}{2338}=0,035=3,5 \%

Den økonomiske vækst i Tyrkiet i 2016 korrigeret for inflation er altså 3,5%.

1b

Redegør på baggrund af bilag 1 for udviklingen i den tyrkiske lira. Forklar hvordan inflation og økonomisk vækst på kort sigt bliver påvirket af udviklingen i den tyrkiske lira siden 2014.

Den tyrkiske lira er generelt set i perioden blevet svækket i forhold til både den danske krone og den amerikanske dollar. I starten af 2006 kostede 100 TRY cirka 460 kroner, mens 100 TRY i sidste halvdel af 2017 kun koste...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind