Andre sproglige virkemidler

Der er rigtig mange gentagelser i digtet

Vi kan finde adskillige eksempler på gentagelser i ”Nat i Berlin 1921”. Allerede digtets første vers indeholder en gentagelse: ”Hesteklapren! Hesteklapren!”

Vi finder endnu en gentagelse i tredje strofes tredje vers: ”Gennem natten, gennem natten”. Første vers i syvende strofe indeholder ligeledes en gentagelse: ”Op ad trappen, op ad trappen”.

De ovenstående gentagelser findes hver især i ét vers. Digtet indeholder dog også en gentagelse, som går på tværs af vers og strofer. Digtet stiller nemlig det samme retoriske spørgsmål to gange: ”Hvem kan sove i Berlin?” Spørgsmålet udgør fjerde strofes fjerde vers, inden det gentages som det sidste vers i digtets sidste strofe.

Digtet indeholder altså to forskellige typer af gentagelser, som tjener hver deres funktion.

Virkning

Digtet bruger gentagelser til at formidle den konstante strøm af lydlige indtryk, der påvirker det lyriske jeg. Jeg er nemlig ikke kun påvirket af lydenes klang. Han er i lige så høj grad påvirket af, at de bliver ved over tid.

Jegets tilstand er ikke forårsaget af én pludselig lyd, men derimod af en stadig, vedvarende påvirkning af lyde fra gaden. Gentagelserne formidler, hvordan de samme lyde stiger op fra gaden igen og igen: ”Hesteklapren! Hesteklapren!”, ”Gennem natten, gennem natten” og ”Op ad trappen, op ad trappen”.

Digtet benytter sig også af en anden slags gentagelse, nemlig gentagelsen af det retoriske spørgsmål: ”Hvem kan sove i Berlin?”. Denne gentagelse har en anden virkning end de øvrige. Spørgsmålet er nemlig med til at formulere digtets tema. Spørgsmålet vinkler jegets oplevelser som en konsekvens af storbyens indvirkning på individets sanseapparat.

Vi kan også kalde den slags gentagelse for et ledemotiv. Et ledemotiv sporer – eller ”leder” – os ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind