Tom Kristensen

Tom Aage Kristensen levede fra 1893 til 1974. Han blev født i London, hvor familien boede, til han var tre år. Han voksede efterfølgende op i København i et arbejderklassemiljø. Tom Kristensen debuterede med digtsamlingen Fribytterdrømme i 1920. Han studerede inden sin debut litteratur på Københavns Universitet, hvor han var del af et akademisk miljø. Han var skolekammerat med en anden dansk digter, Emil Bønnelycke, og deres venskab var medvirkende til Tom Kristensens første forsøg med ekspressionistisk digtning i årene op til udgivelsen af Fribytterdrømme.

Tom Kristensens forfatterskab

Tom Kristensen var fra sin debut i starten af 1920’erne en produktiv og alsidig forfatter. Efter Fribytterdrømme i 1920 udgav han romanen Livets Arabesk i 1921, digtsamlingerne Mirakler og Paafuglefjeren i 1922, børnebogen Bokserdrengen og romanen En Anden i 1923. I 1923 blev han ansat ved Politiken, hvor han skrev anmeldelser, kronikker og digte til avisen. Herefter falder tempoet lidt for andre udgivelser, men Tom Kristensen er med rejsebogen En Kavaler i Spanien fra 1926 og digtsamlingen Verdslige Sange fra 1927 en vigtig forfatter hele vejen gennem 1920’erne. Romanen Hærværk fra 1930 er nok hans mest kendte værk. Han fortsatte dog med at udgive digte og noveller indtil midten af 1950’erne. Herefter fokuserede han på at være kritiker. Han udviklede anmeldelsen til en kunstform, og der findes flere udgivne samlinger af hans anmeldelser.

Tom Kristensens litteratur har grundlæggende to sider. Den ene side er mørk og angstfuld, den anden er humoristisk og legende. Det hænger sammen med to sider af hans identitet som forfatter. På den ene side var han akademiker. Han var fx med i en gruppe i sine studieår, hvor alle medlemmerne ud over ham selv endte som professorer. På den anden side var han ’fribytter’. En fribytter var oprindeligt en slags sørøver, men med statslig tilladelse til at røve fjendens skibe. I overført betydning er det en person, som udnytter en situation ved at bryde normerne. Fribytteren står altså uden for den almindelige samfundsorden i modsætning til fx soldaten. På samme måde er Tom Kristensens digtning præget af en intens livskraft og trang til at bryde med samfundets normer, som også er forbundet med en destruktiv side.

Det er karakteristisk for Tom Kristensen, at hans tekster er klassiske i deres form. Det er særligt tydeligt i digtene, som typisk har faste rim og bunden rytme. Det gælder selv de digte, der beretter om kaotiske tilstande. Kaosset i indholdet smitter altså ikke af på formen. Denne modsætning er noget af det særlige ved Tom Kristensens digte.

Tom Kristensens litteraturhistoriske betydning

Tom Kristensens tidligste digtning er ekspressionistisk. Ordet kommer af det franske ord ’expression’, hvilket betyder ’udtryk’. Dvs. at den ekspressionistiske digtning udtrykker jegets indre følelser og sansninger gennem billedsprog, fx ved hjælp af metaforer og sammenligninger. Tom Kristensen spillede en stor rolle for ekspressionismen i dansk litteratur, fordi han gennem sit kendskab til særligt engelsk og tysk litteratur bragte nye tendenser til landet. Tom Kristensens ekspressionisme er ikke kun et spørgsmål om digterisk form. Den handler også om at inddrage og omsætte de mange nye filosofiske tanker, der blev udviklet på dette tidspunkt med baggrund i bl.a. industrialiseringen. Det er blandt andre Freud, Nietzsche og Marx, der præger tidens tænkning.

Tom Kristensens forfatterskab er også præget af 1. verdenskrig. Han deltog ikke selv, fordi Danmark holdt sig neutralt i krigen. Men hele Europa blev præget af krigen, som betød en stemning af meningsløshed og angst. Tom Kristensens digte formidler disse følelser. Den moderne storby var også et nyt fænomen, som bliver beskrevet i hans litteratur. Tom Kristensen er en af vigtigste forfattere i tidlig modernisme, fordi han udtrykker tidsånden i mellemkrigstiden. Han havde derudover stor indflydelse på dansk litteratur gennem mange år, fordi han var en kendt og respekteret anmelder og kritiker.

Vores produkter til Tom Kristensen