Resultater og efterbehandling

Resultater

Del 1. Kolorimetrisk titrering

I del 1 af forsøget gennemførte vi to kolorimetriske titreringer med henholdsvis methylorange og phenolphthalein som indikatorer. Ækvivalenspunkterne for disse to titreringer ses i nedenstående skema:

Del 2. pH-titrering af phosphorsyre

I del 2 af forsøget gennemførte vi en pH-titrering (også kaldet en potentiometrisk titrering) på en opløsning af phosphorsyre. Vi målte således, hvordan pH ændrer sig i takt med, at der dryppes mere og mere 0,100 M NaOH ned i opløsningen. Vi ser måleresultaterne i skemaet herunder:

Afbilder vi måleresultaterne grafisk, får vi følgende resultat:

Ud ad x-aksen ser vi det tilsatte volumen af o,100 M NaOH, og op ad y-aksen ser vi den tilhørende pH-værdi

Del 3. Phosphorsyreindholdet i cola

I del 3 af forsøget gennemførte vi en pH-titrering (også kaldet en potentiometrisk titrering) på en cola. Vi målte således, hvordan pH ændrer sig, i takt med at der dryppes mere og mere 0,100 M NaOH ned i opløsningen. Vi ser måleresultaterne i skemaet herunder:

Afbilder vi måleresultaterne i et koordinatsystem, får vi følgende resultat:

Ud ad x-aksen ser vi det tilsatte volumen af o,100 M NaOH, og op ad y-aksen ser vi den tilhørende pH-værdi. 

Efterbehandling

Her i efterbehandlingen analyserer vi resultaterne for at komme frem til nogle konklusioner på forsøget. Først analyserer vi de to kolorimetriske titreringer (del 1):

Analyse af de kolorimetriske titreringer (del 1)

De to kolorimetriske titreringer giver to vidt forskellige resultater, og det forklarer vi her:

Derfor forbruges der ikke lige meget 0,100 M NaOH ved de to kolorimetriske titreringer

Den kolorimetriske titrering med methylorange gav et ækvivalenspunkt på 8,9 mL, mens den kolorimetriske titrering med phenolphthalein gav et ækvivalenspunkt på 17,4 mL. Den store forskel i disse to resultater skyldes, at de stammer fra to forskellige ækvivalenspunkter. Methylorange har sit omslagsområde ved relativt lave pH-værdier (intervallet 3,1-4,4), hvilket passer med pH-værdien for 1. ækvivalenspunkt. Phenolphthalein har sit omslagsområde ved noget højere pH-værdier (intervallet 8,2-10,0), hvilket passer med pH-værdien for 2. ækvivalenspunkt. De 8,9 mL svarer altså til det tilsatte volumen af NaOH ved 1. ækvivalenspunkt, og de 17,4 mL svarer til det tilsatte volumen af NaOH ved 2. ækvivalenspunkt.

Ganger vi de 8,9 mL fra 1. ækvivalenspunkt med 2, får vi 17,8, hvilket er tæt på værdien for det 2. ækvivalenspunkt (17,4 mL). I teorien burde det tilsatte volumen for 2. ækvivalenspunkt være nøjagtig dobbelt så stort som det tilsatte volumen for 1. ækvivalenspunkt, hvilket det så ikke helt er, men det er i hvert fald relativt tæt på at være det. 

Vi udregner den procentisk afvigelse mellem den forventede værdi på 17,8 mL og den målte værdi på 17,4 mL med denne formel:

 \frac{m\text{\aa}lt-forventet}{forventet}\cdot 100\ \%

Vi indsætter tallene:

\frac{17,4-17,8}{17,8}\cdot 100\ \%=-2,25\ \%

Den procentiske afvigelse er altså 2,25 %, hvilket er ret lavt og formentlig kan forklares med almindelige måleusikkerheder.

Derefter analyserer vi den potentiometriske titrering (del 2): 

Analyse af titrerkurven for phosphorsyre (del 2)

 

Ækvivalenspunkter

Ækvivalenspunkter kan normalt ses på en titrerkurve, ved at pH pludselig stiger voldsomt. Vi har her markeret de to første ækvivalenspunkter:

Vi bemærker, at 1. ækvivalenspunkt ses ved tilsætning af 8,5 mL NaOH, mens 2. ækvivalenspunkt ses ved tilsætning af 17,25 mL NaOH.

I teorien burde volumen for 2. ækvivalenspunkt være nøjagtig dobbelt så stort som det tilsatte volumen for 1. ækvivalenspunkt. Ganger vi volumen ved første ækvivalenspunkt med 2, får vi 17 mL (8,5 ∙ 2 = 17 mL), hvilket ligger ret tæt på de 17,25 mL ved 2. ækvivalenspunkt. Forskellen mellem de to ækvivalenspunkter er kun 0,25 mL, hvilket formentlig ligger inden for den måleusikkerhed, der er forbundet med den grafisk

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind