[17]

Titrering af phosphorsyre i cola

Få hjælp til rapporten om "titrering af phosphorsyre (fosforsyre) i cola". 

Du får tips til opbygningen af din rapport og eksempler på, hvordan de forskellige dele af rapporten kan skrives. Eksemplerne er markeret med grå bokse.

Endelig har vi tilføjet et afsnit med guldkorn, hvis du vil demonstrere et kendskab til Kemi udover det sædvanlige. Disse ekstra tips kan være særligt nyttige til den mundtlige eksamen, eller hvis du vil score ekstra point i kemi-timerne.

Her ser du et uddrag fra efterbehandlingen:

Beregning af colaens indhold af phosphorsyre i mg H3PO4 pr. L cola

Ved opslag i databogen har vi fundet molarmassen for H3PO4 til 98,00 g/mol. Vi har tidligere bestemt stofmængdekoncentrationen af H3PO4 i cola til 0,00597 mol/L. Vi kan nu omregne til mg/L ved at gange koncentrationen med molarmassen og til sidst gange med 1000:

0,00597\ \mathrm{\frac{mol}{L}}\cdot 98,00\ \mathrm{\frac{g}{mol}}=0,585\ \mathrm{\frac{g}{L}}=585\ \mathrm{\frac{mg}{L}} 

Bemærk, at vi ved det sidste lighedstegn omregner fra gram til milligram ved at gange med 1000. Ifølge vores titrering indeholder en cola altså 585 mg H3PO4/L.

Er grænseværdien overholdt?

EU's positivliste angiver ikke direkte, hvor meget phosphorsyre en cola maksimalt må indeholde. Den angiver det dog indirekte, da der står, at der maksimalt må være 700 mg P2O5 per liter. Idéen er så, at man selv skal bestemme den såkaldte ækvivalente mængde H3PO4. Det vil sige, at vores opgave altså er at regne ud, hvor meget 700 mg P2O5 svarer til, når det omdannes til H3PO4.

Vi udregner først molarmassen af P2O5:

M(P_2O_5)=(2\cdot 30,97+5\cdot 16,00)\ \mathrm{\frac{g}{mol}}=141,9\ \mathrm{\frac{g}{mol}}

Molarmassen af P2O5 er altså 141,9 g/mol.

Vi beregner nu stofmængden svarende til 700 mg P2O5. Vi skal bruge denne formel:

n=\frac{m}{M}

Vi indsætter tallene:

n=\frac{700\ \mathrm{mg}}{141,9\ \mathrm{g/mol}}=4,93\ \mathrm{mmol}

H3PO4 indeholder kun ét P-atom, mens P2O5 indeholder to P-atomer. Det vil sige, at for hver P2O5 kan der altså dannes to H3PO4. Vi kan nu bestemme stofmængden af H3PO4 som det dobbelte af stofmængden af P2O5:

  n(H_3PO_4)=2\cdot 4,93\ \mathrm{mmol}=9,86\ \mathrm{mmol}

Stofmængden af H3PO4 er altså 9,86 mmol.

Vi skal nu bestemme den tilhørende masse af H3PO4 med denne formel:

m=n\cdot M

Ved opslag i databogen er molarmassen af H3PO4 fundet til 98,00 g/mol. Vi indsætter tallene:

m=9,86\ \mathrm{mmol}\cdot 98,00\ \mathrm{g/mol}=967\ \mathrm{mg}

Det vil sige, at der maksimalt må være 967 mg H3PO4 (phosphorsyre)/L i cola.

Ifølge vores titrering var ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Titrering af phosphorsyre i cola

[17]
Bedømmelser
 • 05-01-2021
  Givet af 2.g'er på STX
  Fantastisk og detaljeret beskrivelse af rapporten, hjalp utroligt meget
 • 13-02-2020
  Givet af HF-elev på 2. år
  Hjalp mig rigtig meget!
 • 13-05-2020
  Givet af HTX-elev på 2. år
  meget indholdsrigt
 • 24-02-2024
  Givet af 2.g'er på STX