Analyse

På de næste sider får du hjælp til analysere "Til ungdommen!". Vi har udvalgt nogle centrale dele af en digtanalyse, som er relevante for at analysere og fortolke digtet. 

Sproget er præget af brugen af allitteration og assonans, som skaber en musikalitet i digtet, men som også giver det en næsten militaristisk taktfasthed. Samtidigt er der en udbredt brug af bydeformer, som skaber en klar henvendelse til læseren og opfordrer til handling. Endelig ser vi, at Grieg bruger en række sproglige billeder og kontraster til at fremstille krigen.

Fortælleteknikken er præget af et skift mellem forskellige stedord i digtet. Der er et skjult fortællerjeg, som repræsenterer det menneskelige fællesskab. Digtet udvikler sig, så det i starten fremstår som en appel til individet "du", men senere omtaler en verden i fællesskab med "vi". 

Opbygningen i "Til ungdommen!" er præget af en fast, traditionel form, hvor Grieg benytter sig af faste rimskemaer og inddelinger af strofer og verselinjer. Sammen med en fast taktart gør det ikke alene digtet let at synge, men giver også en formmæssig indpakning af det pacifistiske budskab, som står i modsætning til budskabet.

Analysemodel til digtanalyse

Udover analysehjælpen til digtet "Til ungdommen!" har Studienet lavet en model til analyse af digte, som dækker alt det, du kan komme ind på i digtanalyser. Du kan læse modellen her:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.