[1]

Til ungdommen!

I denne analysehjælp giver vi dig hjælp og inspiration til analyse af digtet "Til ungdommen!" af Nordahl Grieg. Analysehjælpen er rettet mod opgave 5 til eksamen i Dansk A på STX 24. maj 2017. Digtet kendes også som "Kringsatt av fiender" efter digtets første linje. 

Du kan dog også bruge analysehjælpen til at arbejde med teksten i andre sammenhænge. Vi viser dig en række eksempler på mulige analyser af f.eks. opbygning, sproglige virkemidler, fortæller, tema og budskab.

Opgave 5: Til ungdommen

Skriv en litterær artikel om Til ungdommen! Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Til ungdommen! (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på digtets jeg og digtets du samt på fremstillingen af krig. Inddrag i en perspektivering Hymne (tekst 6).

Indgangsvinkler til analysen og perspektivering

Når du analyserer "Til ungdommen!", kan det være godt at have et overordnet fokus i din analyse, altså en rød tråd som løber gennem opgaven. Her foreslår vi nogle forskellige indgangsvinkler.

Digtets jeg, du og vi

"Til ungdommen!" veksler mellem forskellige stedord gennem stroferne. Der er ikke noget eksplicit jeg til stede, men derimod en række bydeformer og et du. Du kan undersøge, hvilken virkning dette har på digtets indhold. Du kan også kigge på, hvilken betydning vi kan lægge i, at stedordet skifter fra du til vi i de sidste to strofer.

Fremstillingen af krigen

Vi kan sige, at budskabet i digtet er pacifistisk. Hvordan bruger forfatteren sproglige virkemidler for at få dette budskab frem? Tænk især på de sproglige billeder og kontraster. Hvordan er digtets form med til at underbygge det pacifistiske budskab? Er der noget paradoksalt ved digtets form, når vi ser den i lyset af digtets indhold?

Perspektivering af digtet

På den sidste side af analysehjælpen finder du også nogle forslag til perspektivering, hvor vi blandt andet inddrager Emil Bønnelyckes digt "Hymne", som er nævnt i opgaveformuleringen.

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Til ungdommen!

[1]
Bedømmelser
  • 05-03-2022
    Givet af 1.g'er på STX