Fortolkning og perspektivering

Fortolkning

”Keed af Verden, og kier ad Himmelen” handler om at blive bevidst om verdens forgængelighed. Digtets lyriske jeg befinder sig i en krise, hvor han er splittet mellem det jordiske liv og det himmelske. Krisen opstår, fordi han har gennemskuet verdens falskhed og tomhed. Han længes nu efter himlens sandhed og skønhed, men han ved, at han er nødt til at leve videre på jorden. Det er et livsdilemma, som sætter ham i en melankolsk stemning.

Ud fra vores vinkel ’spejlinger’ fortolker vi det sådan, at tilværelsen er spændt ud mellem verden og himlen. Gennem kompositionen iscenesætter digtet denne modsætning som en spejling. De jordiske værdier som venskab, ære og lyst findes også i himlen. På jorden er de tvetydige og beskrives gennem modsætningsfyldte og negativt ladede billeder. I himlen er de entydige og meget positivt beskrevne. På den måde skaber digtet gennem sin komposition en tydelig værdiladning mellem det jordiske liv og det himmelske. Himlen repræsenterer orden og struktur i salmen. Vi kan tolke den harmoniske symmetri i kompositionen som en spejling af den guddommelige, himmelske orden, som jeget længes efter.

Himlen kan læses som det liv, der kommer efter døden. Jegets længsel efter himlen er dermed en længsel efter at dø. Men himlen kan også fortolkes metaforisk. På den måde forstår vi himlen som et billede på en verden, hvor kristendommen og Guds kærlighed er blevet til virkelighed. En verde...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind