Analyse

Denne analysehjælp behandler Thomas Kingos salme ”Keed af Verden, og Kier ad Himmelen”. Salmen stammer fra Aandelige Siunge-Koors Anden Part, som Kingo skrev i 1681. Første del af Aandelige Siunge-Koor udkom i 1674. Det var her, Kingo debuterede som salmedigter. Indtil da havde han skrevet verdslige digte, både lejlighedsdigte og hyldestdigte til kongen. Aandelige Siunge-Koors Anden Part består af 15 sange, hvor ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen” er nummer 11. Salmerne i sjungekorets anden part handler om, at jeget befinder sig i en krise, splittet mellem synd og frelse eller mellem det jordiske og himmelske. Men budskabet i sangene er, at krisen kan overvindes i mødet med Jesus. Det jordiske liv kan få mening og indhold, hvis man bringer troen på Guds kærlighed og himlens lyksaligheder ind i sit liv.

I det følgende kan du få hjælp til at lave en god analyse af ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”. Du kan også træne den analytiske proces ved at følge punkterne i analysemodellen trin for trin frem mod fortolkningen. På den måde vil du også blive bedre til at analysere andre digte.

Analysehjælpens indhold

Analysen i analysehjælpen er opdelt i to dele. Første del er den indledende analyse, hvor vi gennemgår salmen ved hjælp af analysemodellen for digte. På den måde får du indsigt i alle de særlige træk, der er ved ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”. Ud fra de mest interessante træk når vi frem til to indfaldsvinkler til analysen, som giver forskellige analyser af digtet.

Den anden del er selve analysen. Her laver vi en grundig gennemgang af teksten ud fra hver indfaldsvinkel. Vinklerne kan læses enkeltvis, og de er hver især et godt grundlag for en opgave. Du kan også læse dem begge og få rigtigt god indsigt i ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”.

Til sidst giver vi dig en samlet fortolkning af ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”, som du kan arbejde videre med. Der er også en oversigt over nogle træk fra barokken, som vi kan se i ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”.

Indfaldsvinkler til ”Keed af Verden, kier ad Himmelen”

Vi viser, hvordan du kan have to forskellige indfaldsvinkler til en analyse af ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”. Indfaldsvinklerne kan læses hver for sig, eller du kan læse dem begge og få rigtigt godt styr på digtet.

Den første indfaldsvinkel er ’spejlinger’, hvor fokus er på modsætninger i digtet. I digtet stilles himlen og jorden op over for hinanden som modsætninger. Verden er falsk og flygtig, mens himlen er evig og sand. Salmen er bygget op på den måde, at strofe 3-8 spejler strofe 10-15. Spejlinger er altså en del af digtets komposition. Digtets metaforer og symboler spejler også hinanden, ligesom vi kan finde spejlinger mellem formen og temaet.

Den anden indfaldsvinkel er ’forgængelighed’. Her vil vi kigge på det særlige livssyn, som kommer til udtryk i digtet, og som handler om, at livet er forgængeligt. I denne vinkel har vi fokus på tekstens billedsprog og symboler. Vi vil analysere, hvilke metaforer og symboler Kingo anvender til at skildre livets forgængelighed og himlens guddommelighed.