Skriv opgave

Her kan du få nogle korte hints til dit arbejde med Adrian Markles novelle “That Same Sea”, som var en del af den skriftlige eksamen i Engelsk B den 2. december 2020.

Opgaveformulering

1. Write a summary of “That Same Sea” in about 150 words.

2. Write a short analytical essay (at least 300 words) about “That Same Sea”. You must focus on the relationship between the woman and the man.

Include the following analytical terms in your essay:
setting, narrator, contrasts, the ending

Your essay must include references to the text.

3. Taking your starting point in the short story, discuss to which extent the place you grow up determines who you become.

Use at least two phrases from the box below in your discussion.

in this case, next, similarly, in contrast, secondly, yet, in addition, to sum up

Hint om summary

Når du skal skrive et summary af en novelle, handler det om at gengive de vigtigste punkter i handlingen i kronologisk ræk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind