Neorealismen

Neorealismen er en videreudvikling af realismen. Teorien forsøger at forklare staters adfærd ud fra magtfordelingen i det internationale system. Neorealister mener, at stater handler forskelligt afhængig af, hvor meget magt de har og hvor mange stormagter, der er i det internationale system.

Der findes to undervarianter af neorealismen:

  1. Defensiv neorealisme
  2. Offensiv neorealisme