Klassisk realisme

Klassisk realisme forsøger at forklare staters handlinger som et resultat af menneskets natur. Mennesker er, ifølge klassisk realisme, grundlæggende egoistiske og magtbegærlige. Det medfører, at det internationale system er præget af magtkampe mellem stater, fordi statsledere ønsker at maksimere deres magt.