Analysebegreber i Dansk

Der findes en stor mængde fagbegreber i Dansk. De kaldes også analysebegreber, fagtermer eller danskfaglige begreber. Eksempler kunne være 'symbolik', 'billedbeskæring' og 'appelformer'. Disse begreber udgør danskfagets faglige sprog.

Det er vigtigt at have styr på analysebegreberne, hvis du vil klare dig godt i skriftlig og mundtlig Dansk. Du skal fx bruge dem, når du analyserer forskellige typer af tekster i faget. 

Der findes bestemte begreber til analyse af henholdsvis skønlitteratur, sagprosa og medietekster. Du må endelig ikke blande dem sammen og bruge sagprosabegreber om skønlitteratur.

På de følgende sider kan du få hjælp til en lang række af forskellige fagbegreber.