Tekstanalyse

Tekstanalyse er en del af de sproglige fag som for eksempel Dansk og Engelsk. Du vil ofte blive bedt om at lave en analyse af en tekst i dine afleveringer og til eksamen. Men hvad er tekstanalyse egentlig og hvordan gør man? Det får du svar på her.

Hvad er en tekst?

Tekster i denne sammenhæng er ikke kun tekster i traditionel forstand - altså en tekst som en novelle eller en artikel. En tekst kan også være et billede, en reklame eller et videoklip, hvor det altså både er billeder, lyd OG tekst, der udgør ‘teksten’.

Der kan være forskellige måder at gribe en analyse af en tekst an på. Fx er der forskel på om det er en tale eller en novelle, du skal analysere. Her får du en generel idé om, hvad tekstanalyse går ud på.

HUSK: Dette er til hjælp og inspiration for dig. Hvis du skal skrive en tekstanalyse, må du gerne finde inspiration og viden her, men det er vigtigt, at du altid skriver din egen opgave uden at kopiere eller omskrive noget fra andre tekster (eller fra denne vejledning). Dine skriftlige opgaver skal altid være formuleret som dit selvstændige arbejde.

Hvad er en tekstanalyse?

Tekstanalyse går overordnet ud på at se på de forskellige elementer i en tekst og vise, hvordan disse elementer virker, og hvad de kan betyde. Det gør man både ved at fokusere på ting i teksten og uden for teksten. I teksten ser man på temaer, sprog, personer og lignende. Uden for teksten ser man eksempelvis på forfatter og tidsperiode.

En god tekstanalyse, som f.eks. ser nærmere på personerne i en tekst, vil som regel:

  • Fremhæve de karakteristiske træk ved personerne og deres indbyrdes forhold.
  • Vise hvilken rolle personerne spiller i teksten, og hvad det betyder for temaet i teksten.
  • Underbygge pointerne med enkelte gode citater fra teksten.

Formålet med at analysere en tekst er at få flere lag eller niveauer med, og på den måde få en dybere forståelsen for teksten.

Tekstanalyse i Dansk og Engelsk

Tekstanalyse er en fast del af Dansk- og Engelskfaget, men optræder også i andre sprogfag. I afleveringer og til eksamen vil du ofte støde på opgaven at lave en tekstanalyse af eksempelvis en novelle, et digt eller en reklame.

Det kan være vanskeligt at overskue, hvordan man laver en tekstanalyse i hver af de forskellige opgavetyper. Studienet har lavet vejledninger til de fleste af de opgavetyper, som du møder i Dansk og Engelsk:

Hjælp til tekstanalyse i Dansk

Her finder du Studienets analysemodeller til tekstanalyse i Dansk:

Dansk: Analysemodeller

Hjælp til tekstanalyse i Engelsk

Her finder du Studienets analysemodeller til tekstanalyse i Engelsk:

Engelsk: Analysemodeller

Eksempler på opgaver i tekstanalyse

Du kan også finde inspiration til din tekstanalyse i opgaver, hvor andre har lavet en analyse af en tekst. Her finder du opgaveeksempler på tekstanalyse af forskellige slags tekster:

Dansk: Opgaver i tekstanalyse

Engelsk: Opgaver i tekstanalyse

Tekstanalyse og fortolkning

Tekstanalysen munder som regel ud i fortolkning af teksten. Fortolkningen følger da naturligt efter analysen. I fortolkningen samler du dine forskellige analyser og ser på, hvad teksten som helhed kan betyde. Hvordan belyses temaet i teksten? Hvad kan være tekstens formål og budskab?

Analyse og fortolkning  kan også forstås lidt ligesom et puslespil. I analysen finder du de forskellige brikker til puslespillet, og i fortolkningen samler du brikkerne til “det færdige billede”, der er din samlede forståelse af teksten.

Tekstanalysemodel og tekstanalysemetode

På Studienet finder du tekstanalysemodeller til forskellige teksttyper. En model til tekstanalyse er en slags værktøjskasse, som du kan dykke ned i, når du sidder med din analyseopgave. Til eksamener, hvor du må have hjælpemidler med, kan du med fordel tage tekstanalysemodeller med til et par af opgavetyperne.

Det er også en god idé at øve sig i tekstanalyse inden eksamen ved hjælp af modellerne.

Tekstanalysemodeller i Dansk

Her finder du Studienets analysemodeller til tekstanalyse i dansk:

Dansk: Analysemodeller

Tekstanalysemodeller i Engelsk

Her finder du Studienets analysemodeller til tekstanalyse i engelsk:

Engelsk: Analysemodeller

Tekstanalyse

[2]
Bedømmelser
  • 16-01-2017
    Givet af HFe-elev på 1. år
  • 17-05-2013
    Givet af 3.g'er på STX