[5]

Tekstanalyse

Tekstanalyse er en stor del af Dansk i gymnasiet og på HF. Du bliver typisk bedt om at lave en analyse af en tekst i dine afleveringer samt til skriftlig og mundtlig eksamen. Men hvad er tekstanalyse egentlig, og hvordan gør du? Det får du svar på her.

Hvad er en tekst?

I Dansk bruges begrebet 'tekst' temmelig bredt. Det kan naturligvis dække over skrevne tekster af forskellig længde, fx et digt eller en novelle. Det er i den sammenhæng, du mest vil støde på begrebet. Men det kan faktisk også bruges om billeder og medieklip, fx et maleri, en reklame eller en dokumentar. Det kaldes det udvidede tekstbegreb. På den måde kan det altså både være lyd, billeder og skrevne ord, der udgør den samlede tekst.

Hvad er en tekstanalyse?

Tekstanalyse går overordnet ud på, at du skal undersøge forskellige elementer i teksten og vise, hvordan de virker, og hvad de kan betyde. Det kan du både gøre ved at fokusere på ting i teksten og uden for teksten. I teksten ser du fx på personer, sprog, temaer og lignende. Uden for teksten ser du fx på forfatteren og tidsperioden, teksten er fra. 

Du kender måske udtrykket 'ned i teksten - op i karakter'. Din analyse skal være tekstnær for at være god. Det betyder, at du skal dykke ned i konkrete linjer eller endda ord og citere bestemte steder fra teksten. Citaterne kan du bruge som beviser for dine analytiske påstande om teksten.

Formålet med at lave en tekstanalyse er, at du ønsker at få en dybere forståelsen af teksten og af, hvad vi kan bruge den til. Måske kan den fortælle os noget om, hvordan det er at være ung, eller måske beskriver den, hvordan det kan være svært at komme sig over en stor sorg. På den måde kan tekster læse os noget om livet og om, hvordan det er at være menneske.

Du kan både lave tekstanalyse af fiktive og ikke-fiktive tekster, men du skal analysere dem forskelligt. Derfor skal du være bevidst om, hvilken type eller genre tekst du har med at gøre, så du kan vælge den rigtige analysemodel eller bruge de rigtige fagbegreber om den. Dét kan du få hjælp til i Studienets mange vejledninger.

Hjælp til tekstanalyse i Dansk

En model til tekstanalyse er en slags værktøjskasse, som du kan dykke ned i, når du sidder med din analyseopgave. Her finder du Studienets analysemodeller til tekstanalyse i Dansk:

Analysemodeller

Modellerne viser dig, hvordan du analyserer bestemte tekstgenrer, fx en novelle eller en tale. Husk, at du ikke skal komme ind på alt i en model! Du skal vælge de elementer ud, som passer til netop din tekst.

Eksempler på tekstanalyse

Du kan også finde inspiration i Studienets analysehjælp, som er analyser af konkrete tekster. 

Analyser af tekster

Ofte bliver det lettere selv at lave og skrive en tekstanalyse, når du har et færdigt eksempel at kigge på. Det kunne fx være H. C. Andersens eventyr "Den lille pige med Svovlstikkerne". 

Tekstanalyse

[5]
Bedømmelser
 • 17-05-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  DET BEDSTE!
 • 23-04-2023
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 27-03-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 16-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år