Perspektivering og vurdering

Her kan du få hjælp til at perspektivere Line Knutzons 1. maj-tale “KAMMERATER...ARTER...ARTER...ARTER…” og vurdere dens brug af humor til analyserende artikel om politiske taler.

Perspektiveringen bør bygge videre på din analyse og fortolkning

Når du skal lave din afsluttende perspektivering er det vigtigt, at du knytter den sammen med de pointer, som du allerede har fremlagt om Knutzons tale. Du bliver bedt om at perspektivere til taler i lignende genre (= taler med politisk holdning) og som led i perspektiveringen skal forholde dig til Knutzons brug af humor. Derfor vil det nok især være dine pointer om genretræk og brug af humor, som er relevante for din perspektivering. 

Vurdering af Line Knutzons brug af humor

Som et led i din perspektivering skal du vurdere Line Knutzons brug af humor. Eftersom det overordnede tema for denne eksamensopgave er “taler med politisk holdning”, kan det især give mening at overveje, om brug af humor styrker det politiske budskab i en tale som Knutzons. Omvendt kan du også overveje, om humoren kan gøre, at budskabet måske bliver taget mindre seriøst, eller at man risikerer at provokere sine modtagere for meget. Her kunne du så eventuelt inddrage nogle af dine perspektiveringstaler, som kun bruger humor i mindre grad (eller slet ikke) og vurdere, om fraværet af humor er en styrke eller svaghed for disse taler.

Helt generelt kan man sige, at en af de store risikofaktorer v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind