Humor

Her kan du læse om, hvordan Line Knutzon anvender humor for at understøtte sit budskab i sin 1. maj-tale “KAMMERATER...ARTER...ARTER...ARTER…”. 

Overdrivelse

Humoren i Line Knutzons tekst kommer først og fremmest til udtryk gennem overdrivelse, som gennemsyrer talen i forhold til både dens form og indhold.

I forhold til formen ser vi allerede overdrivelsen i selve formateringen af teksten, som er skrevet udelukkende med store bogstaver for at give indtryk af, at talen bogstavelig talt skal råbes ud i verden. 

Vi ser også overdrivelsen i indholdet, hvor mange af talens formuleringer i høj grad sætter debatten på spidsen og ofte trækker på fuldstændig ekstreme eksempler, når Knutzons pointer skal illustreres: 

TAK TIL ALLE DE KVINDER OG MÆND, DER HAR BANET VEJEN, SÅLEDES AT JEG IKKE ENDTE MINE DAGE ENTEN UNDER EN SVEDENDE OVERVÆGTIG GROSSERER ELLER SOM ENLIG MOR PÅ FATTIGGÅRDEN MED TO TÆNDER OG TRÆBEN OG FIRE BØRN MED LUNGESOT. (l. 16-20)

Her præsenterer Knutzon altså bevidst nogle ekstreme billeder for at give en kraftig understregning af, hvor stor betydning tidligere generationers kamp for fællesskabet har haft - og hvor forfærdelig verden var i gamle dage. Passagen her giver samtidig en li...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind