Genretræk

Her kan du læse om de genretræk, som kommer til udtryk i Line Knutzons 1. maj-tale “KAMMERATER...ARTER...ARTER...ARTER…”.

Knutzons tale er en politisk tale, mere specifikt en 1. maj-tale

Når du skal forholde dig til talens genretræk, skal du selvfølgelig først og fremmest forholde dig til, hvilken genre talen tilhører. Her kan du vælge at lægge et generelt perspektiv og tale om genretræk for en politisk tale. Du kan dog også gå mere specifikt ind og tale om genretræk for netop en 1. maj-tale, som er en særlig undergenre til den politiske tale. 

Vi har i dette afsnit valgt at holde fokus på den mere specifikke genre, da det giver mulighed for at lave nogle interessante pointer om, hvordan Knutzons tale både passer ind i genren og afviger fra den på afgørende punkter.

Talen har fokus på fællesskab og arbejdernes vilkår, men har en pessimistisk konklusion

Det er klassisk for en 1. maj tale at gå specifikt ind i vilkårene for arbejderklassen og samtidig understrege værdien af fællesskab og solidaritet. Vi ser da også disse elementer i Knutzons tale, særligt i de indledende sektioner hvor hun specifikt omtaler arbejdernes historiske indsats for at opnå bedre vilkår og mere fair behandling generelt.

Dog kan man sige, at den typiske 1. maj-tale har et optimistisk og fremsynet fokus, fordi 1. maj i dag både er en kampdag og festdag. Det står i kontrast til ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind