Redegørelse

I redegørelsen skal du dels præsentere det væsentligste indhold i dit bilagsmateriale og dels præsentere den teoretiske viden, som du har brug for at inddrage ift. din besvarelse af problemformuleringen.

Redegørelse for bilagsmaterialet

I din redegørelse bør du altid forholde dig til det vedlagte bilagsmateriale. Det er dog vigtigt, at din redegørelse for bilagsmaterialet er skarpt fokuseret på netop de pointer som dels er psykologifaglige, og som dels passer ind i den specifikke problemformulering, som du har valgt at bruge. 

Hvis du fx har valgt en problemformulering om effekterne af omsorgssvigt, så bør du koncentrere dig om de punkter, som har relevans ift. netop dette spørgsmål. Det kunne fx være et indledende punkt om, hvad casen handlede om, og så et antal underpunkter, hvor du oplister de centrale ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind